31 oktober 2019

ACM goedkeuring langetermijn transmissie capaciteit Cobrakabel

Besluit heeft betrekking op 2019 en 2020

Toezichthouder ACM heeft een voorstel van landelijk elektriciteitsnetbeheerder TenneT goedgekeurd waarin de toekenning van lange termijn transmissierechten op de Cobrakabel tussen Nederland en Denemarken voor 2019 en 2020 is geregeld. TenneT gaat vanaf november maandelijkse en jaarlijkse producten op de landsgrensoverschrijdende verbinding verkopen.

Goedkeuring
TenneT moet de hoeveelheid capaciteit die zij gaat aanbieden op de interconnector ter goedkeuring voorleggen aan de ACM op grond van de Netcode Elektriciteit (artikel 12.4). Voor 2019 (nov en dec) gaat het maandelijks om 150 MW en voor 2020 om 150 MW maandelijkse en 150 MW jaarlijkse capaciteitsproducten. ACM is tot het oordeel gekomen dat het voorstel van TenneT voldoet aan de eisen van de Elektriciteitswet, namelijk dat het voorstel redelijk, objectief en niet discriminerend is. Het volume is goedgekeurd voor 2019 en 2020. TenneT moet in 2020 een nieuw voorstel doen voor het volume in 2021.

De aanpak op basis van de Netcode Elektriciteit is een tijdelijke oplossing totdat er een gecoördineerde capaciteitsberekening en opsplitsing van langetermijn capaciteit in de Hansa-regio geïmplementeerd is op basis van de Europese Verordening (EU) 2016/1719 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing op de langere termijn (FCA Verordening).

Interconnectie
Het in Nederland opgesteld elektriciteitsproductievermogen bedraagt zo’n 30.000 MW. De Nederlandse elektriciteitsmarkt is verbonden met de ons omringende markten en landen. Naast fysieke interconnectoren op land tussen Nederland en Duitsland (ca. 6400 MW) en België (ca. 5000 MW) is Nederland ook met zeekabels verbonden met Noorwegen (NorNed, 700 MW) en het Verenigd Koninkrijk (BritNed, 1000 MW). Daar is Denemarken (Cobra, 700 MW) dit jaar bijgekomen.

Meer informatie kunt u hier vinden.  

VEMW,

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina.