20 december 2018

Politiek akkoord over herzieningen Europese elektriciteitsmarkt

EU wil sterkere en meer flexibele elektriciteitsmarkt

Clean Energy Package

De herziening van de elektriciteitsmarkt wordt geregeld via een Richtlijn en een Verordening, die gezamenlijk een aantal wijzigingen van de Europese Richtlijn Interne Elektriciteitsmarkt bevatten. Eind 2016 publiceerde de Europese Commissie het Clean Energy Package, het vervolg op het derde Europese energiepakket.  Het pakket bestaat uit verschillende wetgevingsvoorstellen ter bevordering van de Europese Energie Unie. Eerder dit jaar werden er al verschillende voorstellen -zoals de herzieningen van de Europese Richtlijnen voor Energie Efficiëntie (EED), Hernieuwbare Energie (RED) en een nieuwe Europese Verordening Governance van de Energie Unie - aangenomen door de Europese Raad.  Iets langzamer verliepen de onderhandelingen over de herzieningen van de Europese Richtlijn elektriciteitsmarkt.  De zgn. “Triloog onderhandelingen”, de informele onderhandelingen tussen de lidstaten, het Europees Parlement en de Commissie, startten september dit jaar en eindigden deze week.

Een sterke en meer flexibele elektriciteitsmarkt 
Het doel van de Europese wetsvoorstellen is om de Europese elektriciteitsmarkt te verbeteren, en in het bijzonder de grensoverschrijdende markt voor aanbieders van flexibiliteitsdiensten. Daarnaast wil de Europese Commissie korte termijnmarkten verder integreren en capaciteitsmiddelen optimaal inzetten door belemmeringen weg te nemen en marktregels te harmoniseren. Er moeten betere prijspikkels komen voor flexibiliteitsopties, zoals opslag en vraagsturing. De Richtlijn bevat een aantal nieuwe wettelijke verplichtingen voor landelijke netbeheerders en regionale netbeheerders. Voor VEMW is het van groot belang dat de beheerders van gesloten distributie systemen (GDS-en), ook wel particuliere netten genoemd, in specifieke gevallen van deze verplichtingen uitgezonderd kunnen worden van deze verplichtingen, zoals onder de huidige EU-richtlijn elektriciteitsmarkt ook het geval is. Het gaat dan bijvoorbeeld om het opslaan van elektriciteit voor eigen gebruik en het installeren van laadpalen voor elektrisch vervoer voor eigen gebruik.

Voorlopig akkoord
Het bereikte akkoord  is een voorlopig, politiek akkoord over alle wetgevende voorstellen uit het Clean Energy Package. De wetgevende tekst zal eerst nog officieel moeten worden goedgekeurd. Dit gebeurt eerst door de Europese permanente vertegenwoordigers van de lidstaten.  Volgend jaar zal het gehele Europees Parlement stemmen tijdens de plenaire zitting en zullen alle lidstaten tijdens een bijeenkomst van de EU Raad voor vervoer, telecommunicatie en energie nogmaals hun goedkeuring moeten geven.

Het persbericht van de Raad van de EU is hier te lezen. 

Meer informatie kunt u hier terugvinden. 

Bij hergebruik gelieven terug te linken naar deze pagina.