18 december 2018

Testcentrum volgende stap in ontwikkeling waterstof elektrolyse

Waterstofconsortium realiseert open testcentrum ‘Hydrohub’

Het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) heeft een initiatief genomen voor het uittesten en ontwikkelen van concurrerende CO2-vrije waterstofproductie  op semi-technische schaal. In een open ‘Hydrohub’ testcentrum met elektrolyse-installaties van 0,5 MW. Een centrum dat niet alleen openstaat voor de deelnemers aan het consortium, waaronder de industriële bedrijven Yara, Nouryon, en Shell, en netwerkbedrijf Gasunie. Uiteindelijk doel van de testen is te komen tot de ontwikkeling van een groene waterstof elektrolyser op industriële (GW) schaal. En daarmee loopt dit initiatief vooruit op het Klimaatakkoord dat deze week tot stand moet komen.

Waterstofeconomie
De Nederlandse industrie produceert ca. 100 PJ waterstof, vooral uit aardgas, waarbij meer dan 7 Mton CO2 vrijkomt. Die waterstof wordt hoofdzakelijk opgewekt in ‘steam methane reformers’, en wordt ingezet als grondstof (feedstock) en in industriële kraakprocessen. Wanneer op termijn fossiele energiebronnen zoals aardgas worden vervangen door hernieuwbare bronnen, dan biedt waterstof het grootste potentieel als alternatief molecuul en energiedrager. De huidige, bekende biogene (groene) plannen tellen op tot een ambitie van een 800 MW electrolyser vermogen en een productie van 15 kton uit biogene grondstoffen in 2025. De totale behoefte aan waterstof (groen en blauw) zou kunnen oplopen tot 200 PJ in 2030.

Opschaling
De installatieschaal van 0,5 MW maakt het testen op bijna-industriële schaal mogelijk. Duidelijk moet worden hoe de technologie zich zal gedragen bij opschaling. Vooralsnog worden twee verschillende technologieën uitgetest, te weten ‘alkaline elektrolyse’ en ‘proton exchange membrane’.

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “het initiatief van ISPT met een aantal industriële partijen en een netwerkbedrijf loopt vooruit op de resultaten van de onderhandelingen over het klimaatakkoord en past in de afspraken die aan de elektriciteitstafel worden gemaakt. De volgende stap is de ontwikkeling van industriële faciliteiten tot 30 MW. Tussen 2022 en 2025 moet via verdere opschaling een kostendaling tot stand komen, gevolgd door een grootschalige uitrol tot 3-4 GW in 2030.”

VEMW, 18 december 2018

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina