13 december 2018

Wiebes wil méér ambitie van industrie voor convenanten energiebesparing in 2018

Resultaten industrieconvenanten energiebesparing 2017 bekend

De nationale energiebesparingsdoelstellingen die zijn gemaakt in het kader van het nationale Energieakkoord voor 2020 liggen nog steeds binnen handbereik. Voorwaarde is dat de uitgestelde  besparingsmaatregelen uit 2017 alsnog gerealiseerd moeten worden, bovenop de al geplande maatregelen voor 2018. Dat blijkt uit een brief van minister Wiebes (EZK) aan de Tweede Kamer.

Convenanten
Nederlandse bedrijven hebben met de overheid afspraken gemaakt over hoeveel energie ze zullen besparen van 2017 tot en met 2020. De uitgangspunten staan in de Meerjarenafspraken energie-efficiëntie voor ETS-bedrijven (MEE) en verschillende sectoren (MJA3). In 2017 waren 1.059 bedrijven aangesloten, verdeeld over 7 sectoren in de MEE en 33 sectoren in de MJA3. Bedrijven moeten daarbij een vierjarig Energie- en Efficiëntie Plan (EEP) opstellen, met daarin alle energiebesparingsmaatregelen die zij nemen die zich binnen vijf jaar terug kunnen verdienden. De bedrijven die deelnemen aan de convenanten vertegenwoordigen gezamenlijk ruim 80 procent van het industriële energieverbruik en 25 procent van het totale energieverbruik in Nederland.

Resultaten
De besparingsopgave uit de convenanten is opgedeeld in twee periodes, 2013-2016 en 2017-2020. De hoge energiebesparingsambitie die spreekt uit de voor de periode 2017-2020 ingediende MEE en MJA3 EEP’s, voldoet aan de wens van de minister om het energiebesparingstempo van de convenanten op te voeren tot en met 2020. De gerealiseerde energiebesparing (proces- en ketenefficiëntie) in 2017 ten opzichte van een jaar eerder bedraagt 6,9 PJ (op 580 PJ aan totaal energieverbruik dit jaar) voor de MEE-bedrijven en 8,5 PJ (255 PJ aan totaal energieverbruik) voor de MJA3-bedrijven. De minister stelt op basis van deze resultaten vast dat de uitvoering een vertraging oplevert, waardoor een deel van de maatregelen naar 2018 is doorgeschoven. Dit betekent wel dat er bovengemiddelde besparingsresultaten in 2018 behaald moeten worden. Dit is van belang om het doel van 22 PJ finale energiebesparing in het MEE-convenant binnen bereik te houden. Het doel van het Addendum op de MEE om aanvullend 9 PJ energie te besparen in 2020 ligt, ondanks het uitstellen van enkele maatregelen in 2017, nog steeds binnen bereik.

Meer informatie kunt u hier vinden.

Bron: VEMW, 13 december 2018