4 december 2018

GTS zet codewijzigingsvoorstel balanceringsdienst on hold

Toepassing voorgestelde formule blijkt niet robuust

Het codewijzigingsvoorstel voor vaststelling van het tarief voor de zogenaamde linepack facility service (LFS), als onderdeel van de balancering van het Nederlandse gastransportnet, wordt tijdelijk ‘on hold’ gezet. De voorgestelde formule blijkt niet robuust te zijn. Voor het komende gasjaar wordt de huidige LFS-factor gebruikt terwijl GTS in de tussentijd verder gaat met het ontwikkelen van een formule die wel robuust is voor uitschieters. Dat meldt Gasunie Transportservices (GTS).

LFS-dienst
Op grond van de 'Europese Network Code on Gasbalancing’ (NC BAL Gas) moet de beheerder van het landelijke gastransportnet GTS de onbalanspositie aan het einde van de dag verrekenen met de erkende programmaverantwoordelijken (‘shippers’). Voor dit doel maakt GTS gebruik van de mogelijkheden die de buffer in het gasleidingennet (zgn. ‘linepack’) biedt. Het stelt een groot deel van die linepack ter beschikking aan de markt via de LFS-dienst. Pas wanneer de balans van het net in het geding komt grijpt GTS in en brengt de kosten die het daarvoor maakt in rekening bij de veroorzakers van de onbalans.

Tariefaanpassing
Het beschikbaar stellen van het LFS-deel van de linepack mag op basis van de NC BAL Gas niet gratis plaatsvinden. GTS brengt voor deze LFS-dienst een tarief in rekening, het LFS-tarief. De Europese toezichthouder ACER heeft in 2015 vastgesteld dat de opbrengsten van de LFS-dienst maar een deel (rond de helft) bedragen van de kosten die GTS voor het verrichten van de dienst maakt. Op grond van de Europese regels moeten de tariefopbrengsten de kosten minimaal dekken. Daarom heeft GTS begin 2018 een codewijzigingsvoorstel voorgelegd aan de representatieve netgebruikers en toezichthouder ACM, waarbij de verrekening plaatsvindt op basis van een formule. Die formule blijkt echter niet robuust genoeg om met uitschieters, zoals in maart van dit jaar, om te gaan. Resultaat: een opbrengst die 5 maal hoger is dan de kosten die GTS maakt, en dat is niet in het belang van de gasmarkt in brede zin. GTS heeft dan ook besloten het codewijzigingsvoorstel in te trekken en het huidige LFS-tarief van 0,4 procent van de neutrale gasprijs voor het gasjaar 2018 te continueren. GTS zal een nieuw voorstel indienen op basis van een aangepaste formule. 

VEMW, 4 december 2018

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina