3 december 2018

Na 10 maanden plan ombouw grootverbruikers Groningengas

Ombouw 9 bedrijven blijkt voldoende voor veilig niveau gasproductie

Van de 175 door minister Wiebes (EZK) aangeschreven grootverbruikers van laagcalorisch Groningengas (G-gas), hoeven er slechts 9, met per bedrijf een jaarlijks verbruik van meer dan 100 mln m3 omgebouwd te worden naar hoogcalorisch gas (H-gas) om de gaswinning in het Groningenveld versneld af te kunnen bouwen. Zorgelijk is dat na een jaar van overleg kennelijk een wetsvoorstel nodig is om dit mogelijk te maken en dat het nog niet gelukt is om tot concrete afspraken te komen. De andere grootverbruikers van G-gas, óók die aangesloten zijn op een regionaal distributienet, kunnen zich richten op een middellange termijn transitieslag naar verduurzaming van het energiegebruik. Dat meldt de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

Afbouw en ombouw
In januari 2018 heeft minister Wiebes 175 industriële grootverbruikers van G-gas per brief aangegeven dat de voorziening van G-gas wordt afgebouwd en zij tot 2022 (4 jaar) de tijd hebben om daarop maatregelen te treffen. Eind maart heeft de minister laten weten dat ook grootverbruikers die zijn aangesloten op een regionaal gasdistributienet moeten ombouwen. De maatregel maakt deel uit van een pakket aan maatregelen, naast onder meer de bouw van een stikstoffabriek in Zuidbroek, het anders inzetten van de bestaande conversie-installaties en gasopslagen het versneld afbouwen van de export van G-gas.

De maatregelen moesten volgens de brief van de minister van 30 april ertoe leiden dat volgens een zgn. basispad in 2022 minder Groningengas wordt gewonnen dan het door Staatstoezicht op de Mijnen veilig geachte winningsniveau van 12 mrd m3 (bcm) per jaar. De minister denkt nu al vanaf 2023 een winningsniveau te bereiken van minder dan 5 bcm. Daartoe volstaat het kennelijk om negen bedrijven die jaarlijks meer dan 100 mln m3 per jaar verbruiken, om te bouwen naar H-gas. Met een aantal van deze bedrijven zijn volgens de minister reeds afspraken gemaakt over de ombouw. Om ze wettelijk te verplichten om af te schakelen van Gronings gas is kennelijk een wetsvoorstel nodig en kunnen ze aanspraak maken op nadeelcompensatie. De overige grote industriële verbruikers krijgen meer tijd om rechtstreeks om te schakelen van Groningengas op duurzame alternatieven.

Duidelijkheid
Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “eindelijk schept de minister nu duidelijkheid over wat er nodig is om een versnelde afbouw van de winning van Groningengas mogelijk te maken. Van de 175 bedrijven die hij 10 maanden geleden aanschreef, en de vele honderden die via hun regionale netbeheerder op verzoek van de minister zijn benaderd, blijken er nu slechts 9 grote grootverbruikers nodig te zijn om de versnelde afbouw van de productie van Groningengas mogelijk te maken. De overige grootverbruikers kunnen zich nu richten op de uitdaging van de verduurzaming van hun energiegebruik. Zorgelijk is dat na een jaar van overleg kennelijk een wetsvoorstel nodig is om de ombouw van de 9 grootste verbruikers te realiseren. Wij roepen de minister op de bedrijven zo spoedig mogelijk de lang gevraagde duidelijkheid te geven om tot concrete afspraken te komen. Dit is in het belang van zowel de Groningers als de betrokken grootverbruikers.” 

Meer informatie kunt u hier vinden. 


VEMW, 3 december 2018

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina