29 november 2018

Europese Commissie presenteert klimaatstrategie 2050

Nieuwe EU klimaatambities kunnen concurrentieverstoring voor Nederland verkleinen

Gisteren werd de strategie “A clean planet for all” gepresenteerd door de Europese Commissie. Het document bevat geen wetgeving, maar een visie over de economische en sociale transformaties die nodig zijn voor een CO2-arm of CO2-vrij Europa in 2050.

In maart dit jaar riepen de lidstaten de Commissie op om met een voorstel voor een langtermijnstrategie voor het terugdringen van broeikasgassen te komen [LINK: https://www.consilium.europa.eu/media/33470/22-euco-final-conclusions-nl.pdf]. Daarnaast presenteerde het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), onderdeel van de Verenigde Naties, een rapport over de impact van de opwarming van de aarde: zonder ingrijpend klimaatbeleid zal de gemiddelde stijging van de globale temperatuur de 2°C al snel na 2060 bereiken. Tijdens de klimaattop COP21 in Parijs in 2015 is afgesproken om de opwarming van de aarde onder de 2 graden te  houden.  Met het huidige klimaatbeleid zal de EU in 2050 60% van haar totale emissie uitstoot teruggedrongen hebben, en dat is aldus de Commissie niet voldoende.

Verschillende transitiepaden
Nu komt de Europese Commissie met haar antwoord. Volgens de Commissie kan Europa de weg leiden naar klimaatneutraliteit door te investeren in technologische oplossingen en door afstemming te zoeken op verschillende beleidsterreinen zoals  industriebeleid, financieel beleid en onderzoeksbeleid.  In de strategie presenteert de Commissie acht verschillende scenario’s met ieder een eigen pakket aan beleidsopties. Verschillende scenario’s verkennen verschillende koolstofarme technologieën en acties, zoals elektrificatie, waterstof en alternatieve brandstoffen, energie efficiëntie en Circulaire Economie. Enkele andere scenario’s verkennen ook additionele acties die zouden moeten leiden tot een volledig klimaat neutrale economie zoals de inzet van bio-energie en Carbon Capture and Storage (CCS). 

Aansluiting met Nederlands klimaatbeleid
Volgens de Commissie kan de EU met haar strategische visie een leiderschapsrol op zich nemen en tegelijkertijd investeringen stimuleren die tot economische groei leiden. Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “Het is goed dat de Europese Commissie nu een eerste stap zet in het ontwikkelen van een sterk en effectief Europees klimaatbeleid voor 2050. Nederland voert een ambitieus klimaatbeleid en het is van groot belang dat dit aansluit bij het Europese beleid, om concurrentieverstoring en weglekeffecten te voorkomen. Met “A clean planet for all” laat de Commissie zien dat er diverse routes zijn voor de transitie naar een duurzame samenleving. Welke gekozen wordt hangt af van de lidstaten en het nieuw te kiezen Europees Parlement.”

Meer informatie over de Europese 2050 strategie kunt u hier terugvinden.