23 november 2018

Europese industrie bezorgd over nieuw systeem gratis rechten EU ETS

Elektrificatie technologieën moeten niet gestraft worden door EU ETS

Een paar weken geleden lanceerde de Europese Commissie (EC) een raadpleging over de gratis allocatie regels. Deze regels bepalen de verdeling van gratis rechten voor ETS-deelnemers in de  nieuwe fase van het Europese emissiehandel systeem (EU ETS) in  2021-2030.

Nieuwe eisen en verplichtingen

Om het aantal te ontvangen gratis rechten te bepalen verzamelen lidstaten gegevens van ETS-installaties via monitorings- en rapporteringsplannen. In EU ETS fase 4 wil de EC een nieuwe, meer gecentraliseerde manier van gegevensverzameling introduceren. Via een sjabloon dat is opgesteld door de EC zullen lidstaten informatie opvragen aan ETS-deelnemers. De lidstaten moeten uiterlijk 30 september 2019 de lijst met gegevens indienen bij de EC. Op basis van die gegevens wordt het aantal te ontvangen vrije rechten bepaald. Er zijn meer gegevens van installaties nodig dan in de huidige fase van EU ETS. Zo wil de EC gegevens over de historisch emissie per subinstallatie om de benchmarkwaarden vast te stellen.

Europese industrie is bezorgd

In Brussel wordt de inhoud van de concept regels besproken met de Europese lidstaten en de industrie. De Europese industrie is bezorgd over een aantal methodologische veranderingen die de EC wil doorvoeren. De gratis allocatie regels vormen de eerste stap in het bepalen van de benchmarkwaarden voor installaties. Het updaten van de benchmarkwaarden zal echter via een aparte gedelegeerde handeling moeten gaan. Nu wil de EC al een aantal bepalingen in de gratis allocatieregels opnemen die bepalend gaan zijn voor het vaststellen van de benchmarkwaarden. Dit kan in het bijzonder onwenselijke effecten opleveren voor ETS-deelnemers die gratis rechten ontvangen via een warmte benchmark. De EC stelt een nieuwe methode van gegevensverzameling voor, waarbij er net als bij product-benchmarks zal worden gekeken naar de 10% meest efficiënte ketels. Dat kan ertoe leiden dat deze  benchmark flink wordt aangescherpt en deelnemers minder rechten kunnen ontvangen. Daarnaast is er binnen de gratis allocatie rechten geen ruimte voor technologieontwikkelingen die warmte leveren via een elektrische boiler of warmtepomp (Power-to-heat).  Als een bedrijf omschakelt van een conventionele warmtebron (bijvoorbeeld een gasketel) naar een elektrische boiler, zal zij volgende de huidige regels haar gratis rechten verliezen. Algemeen directeur van VEMW Hans Grünfeld: “Elektrificatie van de industrie kan een hele belangrijke rol gaan spelen in de toekomst. Daarnaast is het ook goed voor de verduurzaming van onze energievoorziening. Het is onwenselijk dat de toepassing van deze technologie mogelijk belemmerd wordt door het EU ETS.”

Feedback op de vrije allocatie regels kan tot en met vrijdag 23 november worden gegeven via deze link. VEMW bereidt een zienswijze voor en ook Europese koepelorganisatie IFIEC zal namens de Europese energie-intensieve industrie op reageren.

Meer informatie kunt u hier vinden. 

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar

deze pagina.