22 november 2018

Energiefactuur verandert ingrijpend

Toenemende kostendruk vraagt om aanpassing bedrijfsvoering

De energierekening gaat de komende jaren ingrijpend veranderen. Op allerlei terreinen is verandering van het energielandschap te verwachten of al gaande. De druk op de tarieven voor infrastructuur, belastingen en heffingen en de leveringsprijzen zal de komende jaren toenemen, veroorzaakt door de energie- en industrietransitie en de versnelde afbouw van Groningengas. Dat vraagt van energie eindverbruikers om alertheid in de aanpassing van het energiegebruik en de aansluiting op de voorzieningen en inkoop. Dat bleek vandaag op het VEMW-seminar “Energiefactuur van de toekomst”.

Veranderingen

We moeten van het gas los. Grootverbruikers van laagcalorisch ‘Groningengas’ moeten ombouwen voor het ontvangen van hoogcalorisch gas. Of de verduurzaming van hun energiebehoefte versnellen. Het Klimaatakkoord werpt zijn schaduw vooruit en leidt de komende jaren tot een ingrijpende verbouwing van de energievoorziening en infrastructuur. Er wordt volop ingezet op de elektrificatie van zowel warmtebehoefte als transport. Het elektriciteitsverbruik zal toenemen terwijl het gasverbruik plaats maakt voor (grootschalige) inzet van waterstof of duurzame warmte. Er is een grote toename van duurzame en weersafhankelijke energiebronnen waardoor het aanbod aan groencertificaten toeneemt. De regulering van de netten wordt anders. En de belastings- en heffingsdruk neemt toe om de kosten van voor de voorziening te financieren en gewenste ontwikkelingen te sturen.

Energiefactuur

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: ‘er zijn veel facetten die de energiekosten voor de energiegebruiker de komende jaren ingrijpend gaan veranderen. Met een druk van investeringen in de infrastructuur, in installaties, netwerkkosten en niet te vergeten belastingen en heffingen. Het is belangrijk dat de zakelijke energiegebruikers hiervan kennis nemen om hun bedrijfsvoering waar mogelijk aan te passen, daar waar dat doelmatig en doeltreffend én mogelijk is. De keuze voor de energiedragers ten behoeve van kracht, warmte, feedstock, en de benutting van flexibiliteitsmogelijkheden zoals opslag en demand side response spelen daarbij een hoofdrol.”

Meer informatie kunt u hier vinden.

VEMW, 22 november 2018

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina