20 november 2018

GTS publiceert voorwaarden transportdienst 2019 (TSC)

TSC bevat naast voorwaarden ook tarieven 2019

Gasunie Transportservices (GTS) heeft haar ‘Transmission Service Conditions’ (TSC) voor 2019 gepubliceerd. In dit document staan de voorwaarden en de tarieven voor de transport(gerelateerde) diensten die GTS verricht. 

Belang TSC
De GTS voorwaarden en tarieven zijn direct van belang voor de erkend programma verantwoordelijken (‘shippers’) en de ‘aangeslotenen met exitcapaciteit’ (amex). Ze bevatten daarnaast de tarieven voor alle direct aangeslotenen (entry-tarieven en exittarieven) die gaan gelden vanaf 1 januari 2019. VEMW-leden die willen weten hoe hoog hun tarieven in 2019 worden voor het landelijk gastransport en de diensten kwaliteitsconversie, balancering en de aansluiting die GTS levert, vinden die hier.

Wijziging
Ten opzichte van de TSC 2018-1 is slechts één wijziging doorgevoerd. Artikel 3.2 is komen te vervallen. Hierin was vanuit de kredietlimiet een voorziening (€ 50.000) opgenomen om een mogelijk onbalansrisico voor GTS af te dekken. Netgebruikers kunnen tot 10 december 2018 contact opnemen met de GTS Customer Desk voor vragen of opmerkingen.Meer informatie kunt u hier vinden.

VEMW, 20 oktober 2018

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina