9 november 2018

Voorstellen Europese Commissie voor monitoring en verificatie EU ETS

Voorstellen kunnen gevolgen hebben voor ETS-deelnemers

Na afronding van de zogenaamde trialoog om te komen tot een herziening van het Europese EU-ETS emissiehandelssysteem voor de periode 2021-2030 (fase IV),  is de Europese Commissie (EC) gestart met de voorbereidingen op de implementatie van het pakket. Nadat 26 oktober jl. al een raadpleging over de gratis allocatieregels was gepubliceerd  kwam de EC deze week met nog twee raadplegingen. Een over de uitvoeringshandeling monitoring en rapportering en een over de uitvoeringshandeling accreditatie en verificatie. Hierin staan voorstellen voor afspraken die gevolgen kunnen hebben voor de ETS-deelnemers.

Jaarlijkse monitoring
Om de herziening van het EU ETS voor fase IV in 2021 te kunnen implementeren, maakt de EC gebruik van gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen. Via een uitvoeringshandeling kan de EC voorwaarden vastleggen die overal in de EU op dezelfde manier moeten worden toegepast.


De uitvoeringshandeling monitoring en rapportering is een herziening van de jaarlijkse procedure voor het monitoren van uitstoot in ETS-sectoren en het rapporteren daarover door ETS-bedrijven. Bedrijven moeten per installatie in het huidige systeem een jaarlijks monitoringsplan aanleveren bij de Nederlandse Emissie autoriteit (NEa). De EC wil de monitorings- en rapportageprocedure verbeteren, verduidelijken en versimpelen. Ook wil zij verdere harmonisatie tussen de lidstaten. Dit is in het belang van de ETS-deelnemers omdat het de administratieve lasten kan verlagen. Stakeholders kunnen reageren op deze plannen via de raadpleging op de website van de EC. Deadline: 26 november a.s. 

Betrouwbare data
Daarnaast kunnen stakeholders reageren op de uitvoeringshandeling accreditatie en verificatie. Onafhankelijke verificatie van data is belangrijk om te kunnen controleren en vaststellen of bedrijven conform de EU ETS regels handelen, en of de data die zij aanleveren betrouwbaar is. De controle van data moet worden gedaan door een onafhankelijke en gecertificeerde verificateur voordat bedrijven de data aanleveren bij de NEa. Het gaat bijvoorbeeld om data over emissierapportage en notificaties over gratis rechten. Ook hier stelt de EC dat het noodzakelijk is om de accreditatie en verificatie regels te verbeteren, verduidelijken en versimpelen. Daarnaast kan het systeem volgens de EC efficiënter en verder geharmoniseerd worden op Europees niveau. Stakeholders kunnen ook hier hun reactie geven tot 26 november a.s.

Deze nieuwe plannen kunnen bij implementatie tot veranderingen leiden voor de wijze waarop ETS-deelnemers eerder hun monitorings- en verificatieplichten uitvoerden. Het is belangrijk dat dit niet leidt tot disproportionele (administratieve) lasten of onzekerheden voor de bedrijven. VEMW’s  Europese koepelorganisatie IFIEC bestudeert de consultaties momenteel om een zienswijze te geven op de voorstellen namens de Europese energie-intensieve industrie. 

Bron, Europese Commissie, VEMW, 9 november 2018

Na gebruik gelieve terug te linken naar deze pagina.