7 november 2018

Recordaantal groen gas certificaten in 2018

Groei van 20 procent verwacht in één jaar

In 2018 zal zo’n 120 mln m3 groen gas worden gecertificeerd. Een groei van zo’n 20 procent in één jaar tijd. Certificeringsinstantie Vertogas heeft in oktober de miljoenste Garantie van Oorsprong (GvO) uitgegeven over kalenderjaar 2018. Dat staat gelijk aan 100 miljoen m3 groen gas ingevoed in het gastransportnetwerk in Nederland.

Bijdrage groen gas
In Europa staan ruim 17.500 grote en kleine biogasinstallaties: installaties die organische reststromen (slib, afval van stortplaatsen, GFT, dierlijke restproducten) door vergisting omzetten in biogas. Door dit gas, dat bijna voor een derde bestaat uit CO2, om te zetten in biomethaan, op aardgasspecificatie, kan het ingevoed worden in transmissie- en distributienetten die aardgas transporteren. In Europa zijn dat zo’n 500 installaties, waarvan 26 in Nederland.

De technieken om verder op te schalen naar substantieel hogere volumes, ook m.b.v. andere technologieën zoals vergassing, zijn beschikbaar. De sector schat een potentieel in van 3 tot maximaal 5 mrd m3 per jaar. Het aardgasverbruik in Nederland bedraagt op dit moment zo’n 38 mrd m3. Uit de voorstellen op hoofdlijnen van het klimaatakkoord volgt een vraag naar 2 mrd m3 duurzame gassen in 2030 voor alleen al de gebouwde omgeving.  In dat licht bezien is de Nederlandse groen gas productie in 2018 met zo’n 120 mln m3 (0,12 mrd m3) nog maar een voorzichtig begin.

Vertogas
Vertogas, een dochterbedrijf van Gasunie, treedt sinds 1 januari 2015 op namens de minister van EZK als onafhankelijke certificeringsinstantie van hernieuwbaar gas (groen gas). Ze voert haar taak uit op basis van nieuwe energiewetgeving, waarin ook de certificering van hernieuwbare energie is opgenomen. Vertogas bevestigt met haar certificaten de groene oorsprong van hernieuwbaar gas uit biomassa. Dit is van belang voor de ontwikkeling van een duurzame groengasmarkt, die moet  bijdragen aan de beoogde CO2-vrije energievoorziening in 2050.

VEMW, 7 november 2018