6 november 2018

ACM legt kosten wijziging aansluiting bij TenneT

Netbeheerder mag overdrachtspunt niet eenzijdig wijzigen

Landelijk netbeheerder TenneT heeft jegens de aangeslotenen Tata Steel en Nuon Power Generation in strijd gehandeld met de Elektriciteitswet, de Netcode elektriciteit en de Tarievencode elektriciteit.  Als een elektriciteitsnetbeheerder een grootverbruikersaansluiting wil verleggen, bijvoorbeeld ter vervanging van een transformatorstation, mag die beheerder de kosten hiervoor niet in rekening brengen bij de aangeslotene wanneer partijen (netbeheerder en aangeslotene) het overdrachtspunt niet in overleg hebben gewijzigd. Dat blijkt uit een besluit van toezichthouder ACM in een aanvraag tot geschilbeslechting dat Tata Steel (IJmuiden) en Nuon Power Generation bij ACM hebben ingediend in een geschil met landelijk netbeheerder TenneT. 

Geschil
TenneT wil in IJmuiden een nieuwe 150-kV-installatie (trafostation) aanleggen. Het geschil gaat over de vraag of TenneT bevoegd is om eenzijdig te besluiten om delen van de aansluitingen van Tata Steel en Nuon te verplaatsen. TenneT wil de kosten van het verplaatsen van de kabels van het gesloten distributie systeem (GDS) van Tata Steel en de installatie van Nuon naar het nieuwe trafostation bij de aangeslotenen leggen.

Aansluiting
Een netbeheerder is, ook voor aansluitingen  groter dan 10 MVA (grootverbruik), verplicht om degene die daarom verzoekt, aan te sluiten op zijn net tegen gereguleerde tarieven en voorwaarden. Daarnaast geldt voor de netbeheerder, als onderdeel van de aansluitdienst, de verplichting de gevraagde aansluiting in stand te houden. De aansluiting is onderdeel van het net van de netbeheerder. Een aansluiting wordt begrensd door twee punten: het netaansluitpunt en het overdrachtspunt. De verbinding tussen deze punten (de aansluitverbinding) maakt onderdeel uit van de aansluiting. Het overdrachtspunt is het eindpunt van de aansluiting. De netbeheerder is verantwoordelijk voor de aansluiting tot en met het overdrachtspunt. De afnemer is na het overdrachtspunt verantwoordelijk voor zijn installatie(s) of GDS.

Besluit
Het overdrachtspunt tussen het landelijk net en de installaties van de aangeslotene is overeengekomen in overleg tussen de netbeheerder en de aangeslotene. Het overdrachtspunt, vastgelegd in een Aansluit- en Transportovereenkomst, is volgens de ACM daarmee een fysiek en locatie gebonden punt, en geen conceptueel of abstract punt. Omdat het fysieke overdrachtspunt is overeengekomen kan het volgens de ACM niet verplaatsen zonder dat de aangeslotene daarmee instemt. Het overdrachtspunt verplaatst, in tegenstelling tot het netaansluitpunt, niet automatisch als een (deel van een) aansluiting wordt verplaatst.

Uit de geschilaanvraag en bijlagen daarbij blijkt expliciet dat Tata Steel en Nuon Power Generation niet instemmen met verplaatsing van het overdrachtspunt en hun aansluitingen. En omdat TenneT voor iedere verbinding van de aansluiting verantwoordelijk is tot en met het overdrachtspunt, is zij verantwoordelijk voor het leggen van aansluitverbindingen tussen het nieuwe netaansluitpunt op de nieuwe 150 kV-installatie en het bestaande overdrachtspunt. De kosten voor het realiseren van die aansluitverbinding komt op grond van de Elektriciteitswet voor rekening van TenneT. Daarmee is het geschil van Tata Steel en Nuon Power Generation gegrond verklaard. 

Meer informatie kunt u hier vinden.

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina