2 november 2018

Voorspellen droogte beter mogelijk met nieuw model

Model klaar voor toetsing in de praktijk

Het voorspellen van droge periodes wordt eenvoudiger nu de Universiteit Utrecht een nieuw model heeft ontwikkeld. Het model maakt het mogelijk om droogte twee maanden vooruit te voorspellen. Volgens de onderzoekers van de Universiteit is het model klaar voor toetsing in de praktijk. Het model biedt waterschappen de mogelijkheid om vroegtijdig maatregelen te nemen om de gevolgen van droogte te beperken, aldus de onderzoekers. 

Expert Niko Wanders van de Universiteit Utrecht laat in een interview met Waterforum weten dat de voorspellingen theoretisch zo betrouwbaar zijn dat ze gebruikt kunnen worden voor het treffen van maatregelen die de effecten van droogte kunnen verminderen. Uit testen van de onderzoekers blijkt dat de nieuwe modellen bijna het hele jaar door een goede graadmeter zijn. Alleen in de maanden februari, maart en april zijn de voorspellingen iets minder betrouwbaar. Dat heeft onder andere te maken met de ‘hydrologische onzekerheid’. In die tijd is de timing van de regen erg belangrijk aangezien het systeem (vaak) verzadigd is en dus alle regen direct voor afvoer zorgt. Dan is het extra belangrijk om de regen exact te kunnen voorspellen.

De Universiteit is momenteel op zoek naar waterschappen die mee willen doen aan een pilot. Het model, en de toegevoegde waarde ervan, moet namelijk in de praktijk worden beproefd. De onderzoekers willen de voorspellingen koppelen aan daadwerkelijke maatregelen en evalueren welke kosten hieraan verbonden zijn. Aan het begin van een zomer zoals die van 2018 kan deze informatie uitermate relevant zijn. Ook willen ze tijdens de pilot berekenen hoeveel schade er dankzij de voorspellingen voorkomen kan worden.

Het uiteindelijke doel is dat het nieuwe model op real-time basis beschikbaar komt voor iedereen. Daar kunnen dus niet alleen waterbeheerders hun voordeel mee doen maar ook watergebruikers zoals drinkwaterbedrijven, beheerders van natuurgebieden en wellicht ook industriële bedrijven.

Bron: Waterforum

VEMW, 2 november 2018

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina.