26 oktober 2018

Voorlopig geen nieuw stelsel waterschapsbelastingen

VEMW en VNO-NCW: geen steun voor voorstellen zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing

Het besluit over een nieuw belastingstelsel voor de waterschappen wordt pas eind 2019 genomen. Het was de bedoeling dat de ledenvergadering op 12 oktober 2018 een besluit zou nemen over het nieuwe stelsel, maar dat werd al uitgesteld tot 14 december. De Unie van Waterschappen zegt in een nieuwsbericht dat op een aantal onderdelen nadere studie nodig is. De waterschappen nemen “de tijd die nodig is om tot een goed en gedragen nieuw belastingstelsel te komen”, aldus voorman Hans Oosters.

Het belastingstelsel bestaat uit drie belastingen: de watersysteemheffing, de zuiveringsheffing en de verontreinigingsheffing. Voor alle drie de heffingen zijn aanpassingen gepresenteerd door de Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB). De CAB kwam eind 2017 met een concept voorstel en vlak voor de zomer met een definitieve versie. De waterschappen laten nu weten dat voor de watersysteemheffing op twee onderdelen meer tijd nodig is voor nadere studie en uitwerking. De voorstellen op het terrein van de zuiveringsheffing en de verontreinigingsheffing lijken volgens de Unie op “ruime steun” van de waterschappen te kunnen rekenen. De waterschappen willen op 14 december een voorlopig besluit nemen over deze onderdelen.

Die “ruime steun” krijgen de waterschappen niet van VEMW en VNO-NCW. De belangenorganisaties steunen de principes die leidend worden voor wat betreft de zuiveringsheffing (‘de kostenveroorzaker betaalt’) en de verontreinigingsheffing (‘de vervuiler betaalt’) maar zijn niet te spreken over de wijze waarop de waterschappen dit eigenstandig hebben uitgewerkt in de voorstellen. Zo raken de voorstellen bedrijven die geen kosten veroorzaken en worden de echte vervuilers niet aangepakt. Voorts is het opmerkelijk dat het voorstel dat afgelopen mei het licht zag fors afwijkt van het conceptvoorstel: formules werden aangepast zonder te motiveren waarom dat nodig is. De aanpassingen hebben forse negatieve financiële consequenties voor veel bedrijven.

Het is wat VEMW en VNO-NCW betreft noodzakelijk dat er niet alleen op het terrein van de watersysteemheffing nader onderzoek wordt gedaan maar ook op dat van de zuiveringsheffing en de verontreinigingsheffing. Daarbij is van belang dat er, om te komen tot gedragen voorstellen, een second opinion plaatsvindt, uit te voeren door onafhankelijke externe deskundigen. De belangenorganisaties zullen hierover binnenkort in overleg treden met de Unie van Waterschappen. 

VEMW, 26 oktober 2018

Bij hergebruik van dit bericht gelieve terug te linken naar deze pagina.