17 oktober 2018

Duidelijkheid minister nodig voor doelmatige ombouw Groningengas

Bedrijven behoeven duidelijkheid voor tijdige besluiten

Minister Wiebes (EZK) moet snel duidelijk maken welke grootverbruikers van Groningengas (G-gas) moeten overschakelen op hoogcalorisch gas (H-gas) en welke andere maatregelen getroffen worden om de gasproductie uit Groningen snel omlaag te kunnen brengen. Bedrijven en instellingen die G-gas gebruiken hebben die duidelijkheid nodig om tijdig de noodzakelijke besluiten te kunnen nemen. Dat is de boodschap van VEMW namens die grootverbruikers.

Gaskraan
Minister Wiebes heeft in januari 2018 aangekondigd dat de gaskraan in Groningen versneld dicht moet . Zo’n 200 grootverbruikers met een aansluiting op het landelijke gastransportnet van Gasunie (GTS) zijn door de minister in januari en februari aangeschreven om het verbruik van Groningengas om te bouwen. Hetzij naar hoogcalorisch gas, hetzij naar een duurzame oplossing, door inzet van bijvoorbeeld biomassa, geothermie of duurzame elektriciteit. Inmiddels heeft de minister regionale netbeheerders zoals Liander, Stedin en Enexis verzocht om te inventariseren welke grootverbruikers op hun netten zijn aangesloten en omgebouwd moeten worden. Dat betreft naast industriële bedrijven ook ziekenhuizen.

Ombouw
Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “na de aankondiging van de minister zijn we inmiddels driekwart jaar verder. Bedrijven zijn aan de slag gegaan met onderzoeken naar alternatieven voor het verbruik van G-gas. Die onderzoeken resulteren in een veelheid aan vragen over onder meer de beschikbaar van capaciteit, aanpassing van de aansluiting, veiligheid, ombouwprocedure  en vergunningverlening en de bekostiging. Om nu de noodzakelijke stappen te kunnen zetten hebben bedrijven antwoorden van de minister nodig. Zo moet blijken welk samenstel van maatregelen nodig is om op kosteneffectieve wijze de gaskraan versneld dicht te kunnen draaien. Wij roepen de minister op om de noodzakelijke duidelijkheid snel te geven en zich daarbij niet te verschuilen achter Europese regulering.”

VEMW spreekt op donderdag 18 oktober met haar leden over de stand van zaken.

VEMW, 17 oktober 2018
Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina