16 oktober 2018

CW-Europese flow-based elektriciteitsmarktgebied uitgebreid

Flow-based marktkoppeling gebied uitgebreid met Oostenrijk

Landelijk elektriciteitsnetbeheerder TenneT heeft, in coördinatie met de andere netbeheerders uit de Centraal-West Europese regio, een voorstel voorgelegd aan ACM tot wijziging van het marktgebied dat is gekoppeld via de zogenaamde flow-based methodologie op de day-ahead markt. Deze koppeling is een vervolgstap op het vormen van een biedzonegrens tussen Duitsland en Oostenrijk per 1 oktober 2018. Hiernaast bevat het voorstel door de regulerende instanties van de CWE-regio een minimumregel, die stelt dat minstens 20 procent van de interconnectiecapaciteit op kritieke netwerkelementen beschikbaar moet zijn voor de markt. ACM keurt het voorstel goed, op voorwaarde van een te ontvangen studie naar o.a. de selectie van netwerkelementen.

Marktkoppeling

De elektriciteitsnetten in de Centraal-West Europese regio zijn verbonden, waardoor grensoverschrijdende handel in elektriciteit mogelijk is. Als er geen knelpunten op die grenzen zijn kan handel leiden  tot doelmatiger marktuitkomsten  en prijsconvergentie. Het prijseffect is van belang, omdat in verschillende zones elektriciteit voor andere prijzen wordt aangeboden: waar er sprake is van een andere prijs wordt gesproken van een aparte biedzone. Deze handel wordt beperkt door de beschikbare interconnectiecapaciteit.

Flow-based marktkoppeling heeft betrekking op de manier waarop interconnectiecapaciteit tussen biedzones verhandeld wordt. Aan de hand van deze methode wordt de maximale interconnectiecapaciteit voor elk punt berekend en krijgen transacties met een hoge financiële waarde en lage netbelasting prioriteit, zodat maximale welvaartswinst op Europese schaal kan plaatsvinden gegeven de beperkte beschikbare netwerkcapaciteit voor handel.

Met de goedkeuring van het voorstel van TenneT door de ACM, in combinatie met de gecoördineerde wijzigingen in de overige lidstaten van de Centraal-West Europese regio, is de toetreding van Oostenrijk tot de flow-based day-ahead markt een feit. Daarnaast is het 20 procent minimum vereiste voor commercieel beschikbare capaciteit positief voor de prijsconcurrentie. Dit heeft als gevolg dat de Nederlandse prijs sterker kan convergeren met de elektriciteitsprijs uit de Centraal-West Europese regio, en sterker zal convergeren met de prijs in Oostenrijk.

Meer informatie kunt u hier vinden. 

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina.