12 oktober 2018

Informatieplicht energiebesparing moet toezicht verbeteren

Verplichting treft meer dan 100.000 bedrijven

Inrichtingen die meer dan 50 MWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar gebruiken en vallen onder het Activiteitenbesluit milieubeheer krijgen vanaf 2019 een informatieplicht om te melden of zij voldoen aan de energiebesparingsverplichting (artikel 2.15 Activiteitenbesluit). Uiterlijk 1 juli 2019 moeten – naar verluidt meer dan 100.000 bedrijven - aan hun bevoegd gezag gerapporteerd hebben welke energiebesparende maatregelen zijn genomen. 

Verplichting
Op dit moment heeft de overheid onvoldoende inzicht in de mate waarin bedrijven energiebesparende maatregelen nemen. Dat is lastig voor bevoegd gezag om bedrijven die achterblijven aan te kunnen spreken op hun energiebesparingsverplichting (controle) en in voorkomend geval  handhavend op te treden (handhaving). De informatieplicht moet hier verandering in brengen door informatie-gestuurd toezicht. Bedrijven die niet melden of aangeven nog weinig gedaan te hebben aan energiebesparing kunnen dan eerder op een bezoek van een inspecteur rekenen.

Uitgezonderd van de verplichting zijn ETS-bedrijven (artikel 16.5 Wm), de glastuinbouw (artikel 15.51 Wm), zogenaamde Categorie C-bedrijven en mogelijk MJA3-deelnemers omdat deze groep al op energiebesparing wordt gemonitord door RVO. Inrichtingen die auditplichtig zijn onder de EED  moeten zich melden, maar kunnen hun audit gebruiken als onderbouwing voor eventuele alternatieve maatregelen. 

Erkende maatregelen
Bedrijven moeten conform artikel 2.15 Activiteitenbesluit hun energiebesparende maatregelen rapporteren. Uitgangspunt voor deze maatregelen zijn de Erkende Maatregelenlijsten (EML), met per branche de maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Alle huidige erkende maatregelen blijven gelden, vanaf januari 2019 aangevuld met nieuwe maatregelen. Het bereik van sommige lijsten is groter met meer sub sectoren en gebouwtypes. Een eerder genomen maatregel hoeft niet direct vervangen te worden wanneer er een betere maatregel op de lijst komt. Voor een nieuwe erkende maatregel geldt pas het eerstvolgende natuurlijke implementatiemoment, zoals de afschrijving of verbouwing. In januari 2019 wordt het RVO eLoket opengesteld voor de rapportage van de energiebesparende maatregelen. 

Meer informatie kunt u hier vinden. 

VEMW, 12 oktober 2018

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina