3 oktober 2018

SDE+ najaarsronde opgesteld voor 6 categorieën en 3 fases

Budget najaarsronde 6 mrd euro

Op 2 oktober is de najaarsronde 2018 van de SDE+ regeling geopend, het subsidie instrument voor de Stimulering van Duurzame Energie (SDE+). Subsidie wordt toegekend in 6 categorieën en verdeeld over 3 fases. De periode van de openstelling loopt van 2 oktober 09.00 tot 8 november 17.00 uur. Het budget voor de SDE+ najaarsronde 2018 bedraagt 6 miljard euro.

SDE+
De SDE+ is een subsidie voor bedrijven en non-profitinstellingen die duurzame energie produceren uit schone energiebronnen. In de najaarsronde 2018 zijn er 6 categorieën: biomassa, geothermie, water, wind (land, meer en primaire waterkering) en zon. De categorie Wind op Zee heeft haar eigen budget en aanvraagprocedure. De regeling kent een zogenaamde feed-in premium. Hierbij ontvangen duurzame energieproducenten een vergoeding die is gebaseerd op het verschil tussen de berekende kostprijs (basisbedrag) per kWh gas of elektriciteit minus de marktprijs (correctiebedrag ). Het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en DNV KEMA berekenen jaarlijks deze energieprijzen. De hoogte van de subsidie varieert dus met de hoogte van de energieprijs. Stijgt de energieprijs, dan is minder subsidie nodig. En omgekeerd: daalt de energieprijs, dan stijgt het subsidiebedrag.

Om kosten-efficiëntie te bevorderen kent de SDE+ één budget voor alle categorieën en wordt dit budget gefaseerd opengesteld. De najaarsronde kent drie fases die respectievelijk starten op 2, 15 en 29 oktober. Iedere fase kent een ander subsidiebedrag, dat per fase oploopt. Zo kunnen de ‘goedkopere’ technieken eerder subsidie aanvragen dan de duurdere projecten.

Verbreding
Het ministerie van EZK bereidt op dit moment conform het regeerakkoord een verbreding van de SDE+ voor, zodat ook andere CO2-reducerende technieken in aanmerking komen. De minister zal nog dit najaar in zijn Kamerbrief over de SDE+ 2019 nadere informatie opnemen over de voorgenomen verbreding.


VEMW, 3 oktober 2018

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina