2 oktober 2018

Gastransportsector ziet belangrijke rol in doelmatige energietransitie

Sector zet in op CO2-vrije moleculen in bestaand transportsysteem

Europese gasinfrastructuur bedrijven zien een belangrijke rol weggelegd voor de bestaande gasinfrastructuur in het CO2-vrij maken van de Europese energievoorziening. Zij denken op basis van een studie van Ecofys, door een substantieel aandeel hernieuwbaar gas (waterstof, groen gas) in de infrastructuur in te voeden, jaarlijks bijna 140 mrd euro te kunnen besparen op het transport van de  CO2-vrije moleculen vergeleken met een energiesysteem zonder gas.

Actieplan
Gas for Climate, een consortium bestaande uit zeven Europese gastransportbedrijven, waaronder Gasunie, Fluxys (België), Open Grid Europe (Duitsland), GRTGaz (Frankrijk) en twee organisaties op het gebied van hernieuwbaar gas (EBA en CIB), heeft aan de Europese Commissie een actieplan gepresenteerd om de productie van groen gas te vergroten. Dit plan is gebaseerd op een studie van onderzoeksbureau Ecofys, waaruit blijkt dat - vergeleken met een gasloos energiesysteem - jaarlijks 140 miljard euro kan worden bespaard door de inzet van hernieuwbaar gas via de bestaande gasinfrastructuur. Het Actieplan bevat onder meer een ‘to-do-lijstje’ voor beleidsmakers en bedrijven, met als belangrijke aanbeveling het vastleggen van Europese doelstellingen voor een substantieel aandeel hernieuwbaar gas in de Europese energiemix.

VEMW bespreekt het rapport donderdag met haar Europese zusterorganisatie IFIEC Europe.