26 september 2018

Europa positief over Nederlandse aanpak waterkwaliteit

Kwaliteit van de Nederlandse wateren nog niet op orde maar zit in de lift

De Europese Commissie (EC) is positief over de Nederlandse waterplannen. Zij is te spreken over de wijze waarop wij in Nederland waterkwaliteitsproblemen aanpakken. Dat is te lezen in een rapport over de beoordeling van de tweede serie Nederlandse Stroomgebiedbeheerplannen. Door uitvoering van deze plannen wil Nederland de doelen van de Europese kaderrichtlijn water (Krw) uiterlijk in 2027 realiseren.

Tijdens een door VEMW georganiseerde ledenbijeenkomst ging Diederik van der Molen, projectleider Krw bij het ministerie van I&W nader in op de bevindingen van de Commissie. Ook werd uitgebreid stilgestaan bij de review van de Krw die in 2019 wordt afgerond en de Nederlandse inzet bij de verschillende onderdelen van de review. De review wordt gebaseerd op de evaluatie van de stroomgebiedbeheerplannen, de toestand van de waterlichamen in Europa en op een publieke consultatie die recentelijk is gestart. Mogelijk leidt dit tot aanpassing van de Krw.


De waterkwaliteit zelf kwam tijdens de bijeenkomst ook nog aan de orde. Uit cijfers van het Europese Milieuagentschap bleek al eerder dat de kwaliteit van de Nederlandse wateren nog niet op orde is. Met name de ecologische toestand vereist de komende jaren de nodige aandacht. Toch werd ook duidelijk dat de situatie veel minder dramatisch is dan sommige partijen doen voorkomen. Als een waterlichaam bijvoorbeeld niet goed scoort, ligt dat veelal maar aan één stof die de norm niet haalt. Voorts zijn we het enige land in Europa waar de biologische toestand (parameters: algen, waterplanten, macrofauna en vissen) duidelijk verbetert.

Tijdens het BNR-programma “De Ochtendspits” gaf  VEMW-directeur Water Roy Tummers duiding aan de beoordeling door de Europese Commissie en de toestand van het water. Het fragment is hier terug te luisteren.

Bron: VEMW