19 september 2018

Energiebelasting verhoogd, met verschuiving naar aardgas

Vergroening moet leiden tot duurzamer energiegebruik

De Energiebelasting wordt, volgens de Miljoenennota die het Kabinet op Prinsjesdag heeft gepresenteerd, in 2019 verhoogd met 410 mln euro. De belastingen op Milieugrondslag nemen daardoor toe van 5,5 naar 5,9 mrd euro. Daarnaast vindt een verschuiving plaats van 200 mln euro van belasting op elektriciteit naar aardgas. Deze maatregel past in de vergroening die het Kabinet voor ogen heeft. Door aardgas (fossiel) zwaarder te belasten ten gunste van elektriciteit zouden duurzame oplossingen als warmtepompen en aardwarmte gestimuleerd worden.

Wat vervuilender is voor het milieu wordt zwaarder belast: de belasting op fossiele  energie (aardgas) gaat omhoog (1e schijf [0-170.000 m3] 3 ct/m3 op 26,001 ct/m3). De belasting op schonere energie (elektriciteit) gaat omlaag (1e schijf [0-10.000 kWh] 0,72 ct/kWh op 10,458 ct/kWh).

Zodra de belastingtarieven definitief en bekend zijn voor alle schijven zal VEMW de nieuwe tarieven verwerken in haar rekenmodule, zodat VEMW-leden kunnen uitrekenen hoeveel belasting ze zullen afdragen aan de fiscus over 2019.

VEMW, 19 september 2018

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina