18 september 2018

ACM besluit kredietwaardigheidseisen GTS gemiste kans

Besluit gaat voorbij aan positie aangeslotenen

Toezichthouder ACM heeft vrijdag jl. een besluit genomen over de gewijzigde kredietwaardigheidseisen van GTS. Het gaat hierbij om de voorwaarden die zijn opgenomen in de Transportcode Gas voor de landelijk netbeheerder GTS. Doel van de wijziging is de berekening van de blootstelling van erkend programmaverantwoordelijken (‘shippers’) weg te nemen. Volgens VEMW is het teleurstellend dat het besluit voorbijgaat aan de bezwaren van de grootverbruikers van gas, die met buitenproportioneel beslag op hun kapitaal geconfronteerd blijven.  

Kredietwaardigheid
Elke erkend programmaverantwoordelijke (‘shipper’) en direct aangeslotene met exit capaciteit (AMEC, ‘light shipper’) dient te voldoen aan kredietwaardigheidseisen voor de dienst gastransport van landelijk netbeheerder GTS. De eisen zijn vastgelegd in de Transportcode gas LNB. De (light) shippers kunnen nieuwe transportdiensten contracteren als ze voldoende kredietruimte hebben om het bij de dienst horende kredietrisico, dat wordt bepaald door GTS, af te dekken. Uitgangspunt voor de berekening van de exposure is de hoogste (toekomstige) maandfactuur van de transportboekingen maal drie (drie maanden vooruit).

Wijzigingen
De berekening van de exposure van erkende programmaverantwoordelijken wijzigt op een aantal punten: een onbalansexposure die gebaseerd is op de dagelijkse in plaats van jaarlijkse onbalans, afschaffing van de vaste TTF-reservering van 50.000 euro, introductie van een vaste onbalansexposure van 100.000 euro, en een verlenging van de termijn van financiële zekerheid en vaststellen van de exposure, inclusief btw. De geldigheidstermijn van financiële zekerheden dient minimaal 4 maanden langer te zijn dan de einddatum van het contract waarvan de einddatum het verst in de toekomst is gelegen.

Marktbelemmerend
Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “VEMW heeft er vorig jaar op aangedrongen de door GTS voorgestelde kredietwaardigheidseisen aan te passen, zowel bij GTS als in het wettelijke overleg tussen de netbeheerders en netgebruikers. Dat heeft niet geleid tot aanpassingen van het codewijzigingsvoorstel op de buitenproportionele garantstelling die een aangeslotene (AMEC) moet afgeven voor de transportcapaciteit op zijn aansluiting. Dat legt een zwaar beslag op kapitaal van deze grootzakelijke gasverbruikers. Kapitaal dat niet ingezet kan worden om bijvoorbeeld de energiekosten te reduceren. De kredietwaardigheidseisen van GTS zijn sterk afwijkend van de eisen die TenneT stelt in haar voorwaarden. Het is teleurstellend dat de aanpassingen van de Transportcode waarover de ACM nu heeft besloten voorbijgaan het bezwaar van de eindgebruikers. Die blijven zich genoodzaakt zien de kredietwaardigheid op de transportdienst ‘de facto’ te regelen via de leverancier van de commodity. Dat belemmert de marktwerking.”

VEMW, 18 september 2018

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina