3 september 2018

Energiebelasting gebruikt om begrotingsgat te dichten

Maatregel leidt niet tot verlaging CO2-uitstoot

Volgens uitgelekte plannen van het kabinet moet een begrotingsgat van ca. 600 mln euro onder meer gedicht worden door verhoging van de Energiebelasting voor het gebruik van aardgas met 200 mln euro. Volgens VEMW leidt dit niet tot een lager energiegebruik en verlaging van de CO2-emisies. Het verslechtert louter de concurrentiepositie van bedrijven in Nederland.

Op Prinsjesdag presenteert het kabinet het regeringsbeleid voor het komende jaar. Daarin zal zeker opgenomen zijn wat de inzet van kabinet is ten aanzien van het energie- en klimaatbeleid. Volgens vorige week uitgelekte plannen moet er kennelijk een begrotingsgat gedicht worden dat ontstaan is door hogere uitgaven voor afschaffing van de dividendbelasting. Die maatregel zou de Staatskas door aantrekking van de economie 2 mrd i.p.v 1,4 mrd euro per jaar kosten. Deel van de oplossing: verhoging van de Energiebelasting voor het gebruik van aardgas met 200 mln voor de gasverbruikers in de industrie.

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “de maatregel is kennelijk bedoeld om een begrotingsgat te dichten en niet om minder energie te gebruiken en daarmee de CO2-uitstoot te verlagen. Voor bedrijven die deze extra belasting moeten opbrengen is het louter een verhoging van de productiekosten zonder dat daar iets tegenover staat. De bedrijven die gebruik kunnen maken van een verlaging van de dividendbelasting en de vennootschapsbelasting zijn namelijk niet dezelfde als zij die deze lastenverhoging gaan dragen. Het betreft de vestiging van de hoofdkantoren en niet de productievestigingen. Dat doet het Nederlandse investeringsklimaat geen goed, maar zorgt er ook voor dat het geld voor die extra kosten niet geïnvesteerd kan worden in maatregelen voor uitvoering van het Klimaatakkoord, dat in de maak is om de emissies van broeikasgassen tot 2030 te reduceren.”

VEMW, 3 september 2018

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina