17 juli 2018

Forse stijging investeringen in CO2-reductie

Investeringen in groene technieken 3,4 mrd euro

Nederlandse bedrijven hebben in 2017 voor bijna 3,4 mrd euro (+25 procent t.o.v. 2016) aan investeringen in groene technieken aangemeld voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Regelingen die investeringen in CO2-reducerende technieken in 2017 ondersteunden met een fiscaal voordeel van 141 mln euro. Het totale aantal meldingen (aanvragen) steeg in 2017 met 40 procent naar 13.430. Dit blijkt uit het jaarverslag 2017 dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft gepubliceerd

Investeringen
De helft van de groene investeringen zit in de gebouwde omgeving (1.4 mrd euro, +30% t.o.v. 2016) en de procesindustrie (300 mln euro in onder meer productrecycling en circulaire processen: +70% t.o.v. 2016). Een industrieel voorbeeld gericht op productrecycling is de afbraak van plastics (polymeren) tot de elementaire bouwstenen (monomeren). Een voorbeeld van circulaire processen is de  zgn. continuous-flow reactor. De andere helft van de groene investeringen zit in de agrarische sector (duurzame kassen en stallen) en de mobiliteitssector.

Klimaatdoelen
Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “wat de cijfers van de RVO laten zien is dat investeringen in groene technieken over een breed terrein fors toenemen, met een kwart in 2017 ten opzichte van 2016. De gebouwde omgeving investeert behoorlijk in absolute zin. Opvallend is dat de grootste groei, met zo’n 70 procent, zit in de industrie. En er moet nog veel meer gaan gebeuren om de Klimaatdoelen van Parijs te realiseren.  Met alleen al de versnelling van de industrietransitie zijn tot 2030 extra investeringen gemoeid van 15-20 miljard euro, zo volgt uit het voorstel voor de hoofdlijnen voor een Klimaatakkoord in Nederland, dat vorige week is gepresenteerd. Een voorstel dat tot stand is  gekomen door overleg tussen de overheid en een brede maatschappelijke vertegenwoordiging van partijen uit de industrie, gebouwde omgeving, mobiliteit, landbouw en elektriciteit. De tweede helft van dit jaar zal het voorstel nader ingevuld worden.“


Meer informatie kunt u hier vinden.

VEMW, 17 juli 2018

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina