13 juli 2018

VEMW verheugd over nieuw voorstel spanningsdips

Naast hoog- ook middenspanningsnetten gereguleerd

Toezichthouder ACM heeft een codewijzigingsvoorstel ‘Spanningsdips (E)HS en MS netten' gepubliceerd met nieuwe criteria en een nalevingsverplichting voor spanningsdips, nu ook naast hoogspannings- ((E)HS) voor middenspanningsnetten (MS). VEMW is verheugd over deze uitbreiding en het verplichtender karakter: netgebruikers krijgen belangrijke informatie, weten waar ze op kunnen rekenen en krijgen zekerheid dat adequaat wordt gereageerd op hinderlijke dips. 

Spanningsdips
Een spanningsdip  is een korte (tijdelijke) en plotselinge daling van de spanning met minstens 10 procent. Spanningsdips worden onderscheiden op grond van hun diepte (hoeveel restspanning) en hun duur (aantal millisec). Lange en diepe spanningsdips worden hinderlijke spanningsdips genoemd. De dips ontstaan onder meer door het handelen van netbeheerders, een kapot getrokken kabel, weersomstandigheden (bijv. blikseminslag), en het inschakelen van grote apparaten (belastingen), zoals transformatoren en industriële motoren. Door het kortstondig wegvallen van het gewenste spanningsniveau kan gevoelige elektronische apparatuur uitvallen. Het gaat hierbij onder andere om computers, frequentieomvormers en nulspanningsbeveiligingen van machines. Bij diepe dips kunnen motoren tot stilstand komen. Spanningsdips worden geregistreerd t.o.v. de op een bepaald moment heersende spanning in een PQM-meetsysteem.

Wanneer een hinderlijke spanningsdip plaatsvindt, moet de netbeheerder informatie geven over de oorzaak van de spanningsdip. Daarnaast moet de netbeheerder, bij een overschrijding van de norm voor hinderlijke dips van een bepaalde diepte en duur een onafhankelijke deskundige partij opdracht geven onderzoek te laten doen naar de fysieke oorzaak van deze spanningsdip(s).

Voorstel
Het doel van het codewijzigingsvoorstel is een nalevingsverplichting voor netbeheerders ten aanzien van spanningsdips in (E)HS- en MS-netten te creëren. Nu is dat nog een inspanningsverplichting. In het voorstel staat een diepte-duur-tabel met het maximaal te verwachten aantal spanningsdips per aansluiting per jaar per klasse. Daarnaast wordt een norm geïntroduceerd op basis van een vijfjaargemiddelde. Er wordt onderscheid gemaakt tussen hinderlijke en niet-hinderlijke spanningsdips op de aansluiting. Klasse A normeert niet-hinderlijke dips waar een aangeslotene zelf maatregelen tegen kan nemen. De klassen B en C kunnen leiden tot verstoringen van apparatuur, waarbij het verschil zit in de duur (B1 0,01-0,2 sec, B2 0,2-0,5 sec, C 0,5-5 sec.) en de restspanning (B1 <40%, B2 <70%, C 80%).

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “we zetten ons al ruim 10 jaar in voor adequate normen voor spanningsdips. Dat heeft in 2013 geresulteerd in normen voor spanningsdips op hoogspanningsnetten (>35 kV). We hebben in overleg met Energie-Nederland, landelijk netbeheerder TenneT en Netbeheer Nederland sindsdien gewerkt aan een nieuwe norm voor spanningsdips. VEMW is verheugd dat er nieuwe normen komen, niet alleen voor de EHS- en HS-hoogspanningsnetten, maar ook voor de MS-middenspanningsnetten. Daarmee weten netgebruikers waar ze op kunnen rekenen en waarop ze hun investeringen in technische installaties kunnen afstemmen. Daarom is het ook van belang dat er nu verplichtingen gaan gelden wanneer de vastgestelde normen worden overschreden, zoals meldingen en rapportages betreffende hinderlijke spanningsdips met een onderzoekplicht naar de oorzaak, en vervolgonderzoek als er bij een aansluiting een serieus probleem is, bijvoorbeeld in geval van een trendmatige, langzaam maar zeker slechter worden spanningskwaliteit. Wij kijken uit naar de werking van deze nieuwe aanpak in de praktijk.”

Netbeheerders geven invulling aan de behoefte van netgebruikers aan transparantie via de website van Netbeheer Nederland. Via deze website kan iedereen de meetresultaten bekijken van lokale spanningskwaliteit. U kunt nu dus zelf nagaan wat de voor u relevante spanningskwaliteit is.

Meer informatie kunt u hier vinden. 


VEMW, 13 juli 2018

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina