3 juli 2018

Industriewater Eerbeek zet volgende stap in hergebruik proceswater

Waterontharding zonder chemicaliën

Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat heeft bij Industriewater Eerbeek de starthandeling verricht van het project ‘Duurzaam water Eerbeek’. Met dit project wordt afvalwater van drie lokale papierfabrieken zonder chemicaliën gezuiverd, en kan het anaeroob gezuiverde afvalwater deels opnieuw als proceswater ingezet worden. Met een aantal belangrijke besparingen op grondwater, aardgas, chemicaliën en CO2-emissies.

Duurzaam water Eerbeek
Met het project Duurzaam water Eerbeek wordt  het water uit drie lokale papierfabrieken anaeroob gezuiverd. Het hierbij vrijkomende biogas wordt ingezet als brandstof voor de productie van warmte voor de papierproductie. In plaats van het anaeroob en aeroob gezuiverde water in zijn geheel te lozen op het oppervlaktewater, wordt een deel geleid naar een installatie die kalk verwijdert zonder toevoeging van chemicaliën om het water te ontharden. Het water is dan van een kwaliteitsniveau dat hergebruik in het papierproductieproces van een van de fabrieken, DS Smith De Hoop, mogelijk maakt.

Besparingen
Industriewater Eerbeek verwerkt jaarlijks ca. 4 mln m³ water en een vuilvracht van 400.000 VE’s van drie papierfabrieken: Coldenhove, DS Smith De Hoop en Mayr-Melnhof. Dankzij het project wordt 1,7 mln m3 water hergebruikt bij de papierproductie, resulterend in een besparing van 700.000 m3 grondwater. Daarmee wordt verdroging in het omliggende gebied tegengegaan. Naast een besparing op grondwater en de inzet van chemicaliën wordt ook bespaard op de inzet van 3,5 mln m3 aardgas, resulterend in een emissiereductie van 5,2 kton CO2. In het proces wordt zo’n 1000 ton kalk verwijderd. Bijkomend voordeel is dat de papierfabriek minder chemicaliën (170 ton/jaar) in het productieproces zelf hoeft te gebruiken en de processen met minder verstoringen verlopen. Met een lager productieverlies en een hogere runability.

VEMW, 3 juli 2018