2 juli 2018

Netbeheerders onderzoeken toekomst Zebraleiding

Overgang kan kansen bieden en roept de nodige vragen op

De regionale netbeheerders Enexis en Enduris onderzoeken met landelijk netbeheerder Gasunie Transport Services (GTS) of de extra hogedruknetten in Zuidwest-Nederland, waaronder de gasleidingen van ZEBRA Gasnetwerk, onderdeel kunnen worden van het landelijk gastransportnetwerk van GTS. Die netten zijn nu in eigendom van Enexis en Enduris. Een mogelijke overgang kan kansen bieden, maar roept vooralsnog de nodige vragen op.

Regionale EHD-netten
Extra hogedruknetten (EHD-netten) zijn door regionale netbeheerders beheerde gastransportnetten met een drukniveau van meer dan 16 bar. De eigenaren van de extra hogedruknetten in Zuidwest-Nederland onderzoeken met GTS  of de landelijk netbeheerder deze regionale EHD-netten vanaf medio 2019 kan overnemen. In 2019 lopen langjarige transportcontracten met gasleveranciers als RWE Trade&Supply en Delta Energy af. Verwacht wordt dat de gecontracteerde transportcapaciteit vanaf dat moment fors lager zal zijn de nu – langjarig - gecontracteerde capaciteit. In de gereguleerde toegang tot de regionale EHD-netten van bijvoorbeeld ZEBRA kan dat vanaf 2019 leiden tot een situatie dat de kosten voor ZEBRA hoger zijn dan de toegestane inkomsten.

Kansen en vragen
Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “wanneer de regionale EHD-netten in Zuidwest-Nederland onderdeel worden van het landelijk transportnet van GTS gelden andere regels, tariefstructuren en tarieven. Kennelijk zien zowel de regionale netbeheerders als GTS mogelijkheden in een overgang. Voor de aangesloten grootverbruikers op de regionale netten van Enexis, Enduris en ZEBRA Gasnetwerk zal duidelijkheid moeten komen over de tarieven die zij gaan betalen, niet alleen voor transport- en aansluiting, maar ook voor de GTS-diensten kwaliteitsconversie en balancering waar ze nu niét voor betalen omdat de genoemde EHD-netten gevoed worden via de infrastructuur van de Belgische landelijk netbeheerder Fluxys. Een overname van de EHD-netten door GTS kan ook consequenties hebben voor de overige gasgrootverbruikers in Nederland, immers, de asset-base van GTS verandert, als ook de rekenvolumina op de entry- en exitpunten en daarmee de verdeling van de toegestane doelmatige kosten van GTS. Voor een aantal grootverbruikers van laagcalorisch Groningengas in de regio kan een aansluiting op de regionale EHD-netten, die hoogcalorisch gas transporteren, een mogelijkheid bieden om hun Groningengasverbruik uit te faseren. Deze grootverbruikers zullen snel duidelijkheid moeten krijgen over de voorwaarden voor toegang en de tarieven die ze gaan betalen. Toezichthouder ACM zal hierop moeten toezien en beoordelen of een overdracht van de netten naar het landelijk gastransportnet positief kan bijdragen aan de Nederlandse gasmarkt en de benutting van het landelijk net. VEMW zal de ontwikkelingen nauwgezet volgen.”

VEMW, 2 juli 2018

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina