25 juni 2018

Akkoord op hoofdlijnen gaswinning Groningenveld

Overheid trekt regie geheel naar zich toe

Shell en ExxonMobil zien af van een claim voor het gas dat na beëindiging van de winning van Groningengas achterblijft in de ondergrond. De verdeling van opbrengsten van het tot 2030 wel gewonnen gas wordt aangepast aan de afdrachtenregeling uit de Mijnbouwwet die ook geldt voor de kleine gasvelden in Nederland. Dit betekent dat de Staat - vanaf 1 januari 2018 - in plaats van zo’n 90 procent, 73 procent van de winst uit het Groningenveld toekomt. De minister heeft het Akkoord op Hoofdlijnen, geschoond van bedrijfsgevoelige informatie, en de Overeenkomst van Samenwerking uit 1963 vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Akkoord
Het akkoord is erop gericht om de gaswinning uit het Groningenveld zo snel als mogelijk op een verantwoorde wijze af te bouwen naar nul. Met de afspraken trekt de Staat de regie over de gaswinning geheel naar zich toe, terwijl NAM (Shell en ExxonMobil) financieel aansprakelijk blijft voor aardbevingsschade, versterking van gebouwen en opruimwerkzaamheden, ook nadat de winning is beëindigd. Shell en ExxonMobil zullen ook na beëindiging zekerheden stellen voor de kosten. De NAM krijgt een wettelijke verplichting om tot het einde van de gaswinning jaarlijks een door de minister vastgestelde hoeveelheid gas te produceren, noodzakelijk om de leveringszekerheid te garanderen. Shell en ExxonMobil zorgen voor de middelen die NAM nodig heeft om te kunnen blijven produceren, ook als de winning steeds minder wordt. De NAM stelt 500 mln euro beschikbaar voor de versterking van de economie en leefbaarheid in de regio. Het kabinet is voornemens om minimaal eenzelfde bedrag vrij te maken.

Waarde
Naar verwachting blijft er na de beëindiging van de winning ongeveer 450 miljard m3 aardgas in de grond zitten. Bij de huidige gasprijs heeft dit een waarde van ca. 70 mrd euro. In het akkoord is overeengekomen dat zowel NAM, de eigenaar van het Groningengas, als Shell en ExxonMobil geen claim zullen indienen voor het gas dat achterblijft in de bodem. De Staat verlaagt haar aandeel in de winst uit het Groningenveld van 90 naar 73 procent. Tot en met 2017 zijn de aardgasbaten voor de overheid zo’n 288 mrd euro en 28 mrd euro voor de NAM. Uitgaande van de paden die de minister in zijn beleidsbrief van 29 maart uitstippelde, wordt er in de periode 2018-2030 nog zo’n 170 mrd m3 Groningengas gewonnen (waarde: 26,5 mrd euro), waarvan volgens de nieuwe 73:27-verdeling 7 mrd euro aan de NAM toekomt.

VEMW, 25 juni 2018

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina