21 juni 2018

VEMW benchmark: benutting marktmogelijkheden loont!

Meer dan de helft bedrijven koopt hernieuwbare energie in

Inkopers van elektriciteit en gas die zich verdiepen in de mogelijkheden die de energiemarkten bieden worden daarvoor beloond met lagere inkoopkosten. Bijvoorbeeld door via brokers gebruik te maken van de mogelijkheden die de markt biedt, of door dichter op de markt te zitten met een groter aantal inkoopmomenten per jaar. De markt maakt het ook mogelijk dat in 2017 voor het eerst meer dan de helft van de zakelijke energiegebruikers hernieuwbare energie inkoopt. Dat zijn de belangrijkste conclusies van de VEMW Benchmark Energieinkoop.

Benchmark
Aan de volledig webbased VEMW benchmark over de inkoopresultaten van zakelijke elektriciteits- en gasverbruikers in 2017 in Nederland hebben ruim 200 VEMW-leden deelgenomen. Zij representeren 20 procent van het zakelijke gebruik in de industriële sectoren, de ICT, zakelijk vastgoed en de mobiliteit. Dat is exclusief een kleine groep van hele grote verbruikers (70 procent energiegebruik), die niet deelneemt om commercieel-strategische redenen. De benchmark kent als onderdelen prijzen en prijsstrategie, inkoopstrategie, en duurzame inkoop.

Resultaten
Het overgrote deel van de energie inkopers maakt traditioneel gebruik van een leverancier. Slechts 5 procent maakt gebruik van een tussenpersoon, zoals een broker. Het blijkt dat de kennis, expertise en adviezen van dit soort tussenpersonen, én de druk die zij zetten op de traditionele inkoop, kan leiden tot een significante kostenreductie tot maximaal 30 procent van het inkoopportfolio. Als blockchain mogelijkheden op de markt beschikbaar komen, waarbij de rol van de traditionele leverancier onder druk komt te staan, zal de trend wellicht een nieuwe impuls krijgen.

Een kleine 10 procent van de inkopers die meededen aan de benchmark zit dicht op de markt door uurlijks of dagelijks de energievraag af te dekken. Deze groep laat onder de gegeven marktontwikkelingen een iets beter resultaat (5-10 procent) zien in de inkoopkosten. Dat resultaat is in 2017 overigens wel iets kleiner dan in 2016. De bulk van de inkopers koopt maximaal een keer per maand in, door op overeengekomen momenten een marktprijs vast te klikken. Ook zij doen het beter dan inkopers die kiezen voor een vaste jaarprijs. 

Zo’n 60 procent van de inkopers spreekt met de leverancier een volume af dat zij denken af te nemen. Opvallend is dat zo’n 20 procent kiest voor een volume met een bandbreedte van 20 procent. Dat is opvallend, omdat in een liquide markt op elk moment volumes verhandeld kunnen worden tegen efficiënte prijzen die vraag en aanbod reflecteren. Kennelijk hebben deze inkopers toch de behoefte om risico’s, bijvoorbeeld m.b.t. onverwachte weersomstandigheden, af te dekken.

VEMW, 21 juni 2018

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina