14 juni 2018

Heineken vervangt aardgas voor biogas van waterschap

Heineken verduurzaamt zijn productieproces door fossiel aardgas te vervangen voor hernieuwbare energie uit biogas. Het bedrijf werkt daarvoor samen met waterschap Aa en Maas. Dit waterschap produceert biogas uit afvalwater met een slibvergister bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Eerder dit jaar is de gasleiding van de zuiveringsinstallatie van waterschap Aa en Maas gekoppeld aan die van de brouwerij. Inmiddels wordt het biogas daadwerkelijk geleverd.

Daarmee groeit het percentage biogas dat Heineken nodig heeft voor het brouwen van bier. De brouwerij wil dat de productielocaties in 2030 voor 70 procent op duurzame energie draaien. De brouwerij in Den Bosch heeft al een eigen afvalwaterzuivering die biogas produceert maar heeft meer volume nodig. Toen waterschap Aa en Maas zo jaar of zeven geleden bekend maakte dat ze de rioolwaterzuivering van Den Bosch zouden gaan renoveren en aanpassen tot een energiefabriek, is Heineken met het waterschap in gesprek gegaan.

Groene warmte
De Heineken-brouwerij en de RWZI liggen ongeveer twee kilometer uit elkaar. Het biogas van waterschap Aa en Maas wordt voorbehandeld (ontzwaveling) alvorens het wordt toegepast. Als het gas op de brouwerij aankomt, wordt met stoomketels groene warmte gemaakt. Met deze warmte wordt het productieproces verwarmd.

CO2-reductie
Heineken gaat straks ongeveer 5 miljoen m³ biogas per jaar van het waterschap ontvangen. Dat staat gelijk aan grofweg 3 miljoen m³ Gronings aardgas. Dit verschil zit in het feit dat de calorische waarde van Gronings aardgas hoger is. Dankzij het biogas wordt een CO2-reductie van 7.000 ton per jaar gerealiseerd. Met het biogas, de daken vol zonnepanelen en een windpark dat Heineken realiseert, draait de brouwerij in 2020 voor meer dan de helft op duurzame energie.

Bron: Heineken en VEMW


Tags: Afvalwater