1 juni 2018

Manifest voor snelle en kostenverlagende groei duurzame waterstof

Noodzaak duurzame moleculen naast elektronen onderkend

Een programmatische aanpak om te komen tot een snelle en kostenverlagende groei van duurzame waterstof. Dat beoogt de ‘Waterstof Coalitie’, een verband van 23 netbeheerders, energiebedrijven, onderzoeksinstellingen, milieuorganisaties en een aantal industriële bedrijven. Nodig om te komen tot een kosteneffectieve oplossing om een forse bijdrage te leveren aan de daling van de CO2-uitstoot. Zij bieden minister Wiebes van Economische Zaken & Klimaat (EZK) vandaag een manifest aan, als inbreng op de klimaattafels.


Elektronen en moleculen

De energietransitie is tot nu toe vooral gericht op het realiseren van duurzame elektriciteit (elektronen), met wind op land en zee en zon-PV. Met het manifest van de brede waterstofcoalitie wordt de noodzaak onderkend van het ontwikkelen van duurzame moleculen. Die moleculen zijn essentieel voor de realisatie van de klimaatdoelstelling van 95 procent CO2-reductie in 2050: maar liefst 60 procent van benodigde energie bestaat dan uit moleculen, óók wanneer de elektrificatietrend (verdubbeling) doorzet. En die moleculen moeten niet alleen beschikbaar zijn maar ook betaalbaar. Om de ontwikkeling van duurzame waterstof mede mogelijk te maken zijn chemiebedrijf AkzoNobel Specialty Chemicals, de kunstmestproducenten OCI Nitrogen en Yara Sluiskil en staalfabrikant Tata Steel Europe toegetreden tot de Waterstof Coalitie. Voor de verduurzaming van hun energiebehoefte én grondstoffen, waar nu veelal aardgas wordt ingezet.

Programmatische aanpak

De Waterstof Coalitie pleit in haar manifest voor een snelle en kostenverlagende groei van groene waterstof. Door een programmatische aanpak, zoals die ook succesvol door de overheid wordt gebruikt bij de ontwikkeling van windparken op zee. Van groot belang is dat de productiekosten van groene waterstof d.m.v. elektrolyse omlaag gaan. Op dit moment is groene waterstof een duurdere oplossing dan het grijze (aardgas) of blauwe (aardgas met precombustion-CCS) alternatief. Een forse kostenreductie van elektrolyse installaties, samen met een daling van de kosten van hernieuwbare elektriciteit, moet volgens de coalitie haalbaar zijn: in 2030 met circa twee derde bij een elektrolyse capaciteit van 3 tot 4 GW. Gasunie heeft de ambitie richting 2030 een landelijk dekkend hoofdnet voor waterstof realiseren. In maart 2018 heeft TKI Nieuw Gas, onderdeel van de Topsector Energie de contouren geschetst van een Routekaart Waterstof . Mede-auteur Marcel Weeda (ECN en TKI Nieuw Gas) geeft de VEMW-leden een toelichting op deze routekaart tijdens de jaarlijkse VEMW Energiedag op 7 juni a.s. op de BP Raffinaderij in Rotterdam-Europoort. 


Meer informatie kunt u hier vinden.

VEMW, 1 juni 2018

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina