28 mei 2018

Afhandeling meet- en allocatiecorrecties entry- en exitpunten verkort

Wijzigingen vastgelegd in aantal gascodes

De afhandeling van meet- en allocatiecorrecties op entry- en exitpunten van het landelijk gastransportnet wordt – behalve op de zogeheten systeemverbindingen - verkort tot één maand. Op de systeemverbindingen wordt de correctietermijn verkort tot de tiende werkdag van de vierde maand na afloop van de maand waarop de metingen betrekking hebben. Dat heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) besloten.

Aanleiding
De wijzigingen zijn een gevolg van afspraken op basis van de Europese Netcode Interoperabiliteit en gegevensuitwisseling. Daarnaast komt de wijziging tegemoet aan de wens van erkend programmaverantwoordelijken (hierna: PV-ers) om de termijnen voor het corrigeren van meetcorrecties en allocatiecorrecties te verkorten. De wijzigingen zijn opgenomen in verschillende gascodes, waaronder de Meetcode, Allocatiecode, Transportcode en de Netkoppelingscode.

Socialisatie
Om de meetcorrectietermijn te kunnen verkorten worden wijzigingen aangebracht in de artikelen die regelen wanneer GTS en de regionale netbeheerders (hierna: RNB’s) allocatiegegevens verstrekken en hoe eventueel geconstateerde meetverschillen gecorrigeerd moeten worden. Tevens hebben de wijzigingen betrekking op de termijnen waarbinnen marktpartijen gegevens moeten controleren op plausibiliteit en eventuele vermeende fouten. Eventuele correcties die na de door de ACM vastgelegde periodes worden geconstateerd, zullen worden gesocialiseerd. Dit betekent dat meetverschillen in dat geval worden verwerkt in de tarieven. Dit betekent ook dat meetverschillen niet langer in de reconciliatieperiode gecorrigeerd kunnen worden. Dit proces start namelijk pas nadat de meetverschillen reeds gesocialiseerd zijn.

VEMW, 28 mei 2018

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina