30 april 2018

Stroomstoring ontwricht Schiphol en omgeving

Maatschappelijke gevolgen vereisen onafhankelijk en openbaar onderzoek

Afgelopen zondagochtend, 29 april 2018,  is de regio Amsterdam wederom getroffen door een grote stroomstoring. Door een probleem met de 150-kV verbindingen van landelijk netbeheerder TenneT tussen Bijlmer Zuid-Venserweg en Bijlmer Zuid-Amstelveen kwamen  achttienduizend huishoudens en bedrijven zonder stroom te zitten. De storing had de grootste impact op luchthaven Schiphol en directe omgeving. Ook deze storing laat eens te meer zien hoe ontwrichtend de uitval van de elektriciteitsvoorziening kan zijn. Volgens VEMW een geschikte testcase voor adequaat, onafhankelijk en openbaar toegankelijk onderzoek. 

Spanningsdips
Luchthaven Schiphol is niet direct getroffen door de stroomstoring. Mogelijkerwijs heeft de uitval van de verbindingen geleid tot een forse spanningsdip of -uitval, waardoor de processen van Schiphol zijn beïnvloed. Dit zou op de locatie Schiphol gebeurd kunnen zijn maar het behoort ook tot de mogelijkheden dat de processen van Schiphol indirect  - via een zich in het getroffen gebied bevindend datacenter - geraakt zijn waardoor het check-in systeem verstoord is geraakt.

Oorzaak onbekend
Op de website van TenneT staat ruim 24 uur na de storing nog steeds dat de oorzaak van de uitval van de verbindingen onbekend is. In verschillende media is gisteren en vandaag gespeculeerd over de oorzaak van de stroomstoring en de uitval bij Schiphol. Algemeen Directeur van VEMW Hans Grünfeld: “Het baart ons zorgen dat de netbeheerders niet binnen enkele uren kunnen vaststellen wat de oorzaak van de uitval van de verbindingen is geweest. We gaan ervan uit dat de landelijke netbeheerder onderzoek gaat doet naar de exacte oorzaak van deze storing en dat dit onderzoek openbaar wordt gemaakt. Minister Wiebes (EZK) heeft recent in een debat over het wetsvoorstel VET aangekondigd dat hij zou nagaan of onderzoeken naar de oorzaak van een storing altijd openbaar moeten worden gemaakt. Onderzoek naar de storing van gisteren lijkt daarvoor een goede testcase”.

Codewijzigingsvoorstel spanningsdips
Niet alleen onderbrekingen van de elektriciteitsvoorziening kunnen gevolgen hebben. Ook spanningsdips kunnen ontwrichtend werken voor processen  in de industrie, bedrijven en instellingen zoals ziekenhuizen en banken. Bij een spanningsdip valt de elektriciteitsvoorziening niet volledig weg maar zakt de spanning onderuit gedurende een fractie van een seconde. Deze dips kunnen enorme gevolgen hebben voor gevoelige elektrische apparatuur. Op dit moment ligt een codewijziging inzake spanningsdips al maanden te wachten op instemming van de ACM. De codewijziging stelt een strengere en bredere norm voor spanningsdips voor en voert tegelijkertijd een verbetering door van de procedures omtrent spanningsdips. Grünfeld: “De gebeurtenissen van afgelopen weekend laten zien dat de toezichthouder snel duidelijkheid moet geven. We roepen de ACM dan ook op om zo snel mogelijk een besluit te nemen over de nieuwe norm voor spanningsdips. ”. 

Meer informatie kunt u hier vinden. 

Bron: VEMW, 30 april 2018
Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina.