10 april 2018

Havenbedrijf lanceert CCS project Porthos in Rijnmond

Project volgens consortium technisch haalbaar en kosteneffectief

In de Rijnmond moet een ‘Port of Rotterdam CO2 Transport Hub & Offshore Storage’, ‘Porthos’ worden gerealiseerd. Een initiatief van het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en Energie Beheer Nederland (EBN). Jaarlijks moet na 2020 zo’n 2 tot 5 miljoen ton CO2 worden opgeslagen, oplopend tot 30 Mton in 2030. De partijen willen in 2019 de investeringsbeslissing nemen.

CCS
Bij Carbon Capture and Storage (CCS) wordt de CO2 die vrijkomt bij het gebruik van fossiele brandstoffen, zoals kolen, olie en aardgas, afgevangen en na transport opgeslagen in de ondergrond, zoals in zoutcavernes en uitgeproduceerde olie- en gasvelden. De toepassing van CCS betreffen op dit moment vooral projecten bij kolencentrales, de oliewinning en de gasopwerking. Wereldwijd wordt in 17 projecten 22 Mton CO2 afgevangen, met name in de VS en Canada. Het wereldwijd grootste CCS-project tot nu toe wordt gerealiseerd bij een kolencentrale in Texas, met een investering van 1 mrd dollar.

CCS in de industrie
Het Porthos project moet de regionale uitstoot in de Rijnmond reduceren met 2-5 Mton vanaf 2020 en 30 Mton in 2030 jaar door afgevangen CO2 in een uitgeproduceerd gasveld op te slaan via een publiek-privaat partnerschap. Het project is een voorloper in de groep industriële CCS-projecten. In de buurt van Oslo hoopt een consortium van een kunstmestfabriek, cementfabriek en een afvalverbrander vanaf 2022 1,5 Mton per jaar op te kunnen gaan slaan. In het Verenigd Koninkrijk wordt een project ontwikkeld in het industriële Teesside-cluster (petrochemie, staal en cement). Dat project moet in 2025 operationeel zijn en 5 Mton opslaan in 2030.

Regeerakkoord
In het Regeerakkoord is CCS een belangrijke route om de emissies van broeikasgassen te reduceren. Van de totale CO2-vermindering in 2030 (56 Mton CO2) moet maar liefst een derde deel (18 Mton) door de industrie afgevangen en in lege gasvelden opgeslagen worden.

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “CCS is een oplossingsrichting die noodzakelijk is om de klimaatdoelstellingen te kunnen realiseren. Er zijn nog tal van vraagstukken rond de financiering, risico-afdekking en organisatie die opgelost moeten worden. Niet in het minst de kosten die voor de afvang van CO2 moeten worden gemaakt. VEMW heeft bijgedragen aan de ontwikkeling en bouwstenen van een ‘Routekaart CCS’ en is ook betrokken bij de discussies die moeten leiden tot het Klimaatakkoord.”

VEMW, 10 april 2018

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina