9 april 2018

Oproep deelname aan ACER enquête over waarde elektriciteitsvoorziening

Europa benieuwd naar geldwaarde van een stroomonderbreking

Het Europees agentschap voor de samenwerking van energietoezichthouders ACER is een onderzoek gestart naar de waarde van een ononderbroken levering van elektriciteit. ACER heeft Cambridge Economic  Policy Associates de opdracht geven om een enquête uit te voeren onder energiegebruikers in heel Europa. De waarde van een ongestoorde energielevering zal dienen als belangrijke input voor diverse toekomstige beslissingen op het gebied van energietoezicht. VEMW roept al haar leden dan ook op om deel te nemen aan de enquête.

Value of lost load
De waarde van een ononderbroken elektriciteitsvoorziening wordt ook wel de Value of Lost Load (VoLL) genoemd. De VoLL is het bedrag dat elektriciteitsgebruikers bereid zijn om te ontvangen om een uitval van de elektriciteitsvoorziening te voorkomen. De waarde van de VOLL is bijvoorbeeld van belang voor de mate van investeringen in de netwerken. Met welke VoLL moet de netbeheerder bijvoorbeeld rekening houden wanneer hij zijn net ontwerpt; wanneer moet de netbeheerder bijvoorbeeld investeren in meer redundantie om de kans op uitval te voorkomen? Ook is de VOLL een belangrijke factor in het vaststellen van de maximumprijzen op de spot- en balanceringsmarkt. Deze waarde hanteren leveranciers weer bij het vaststellen van forwardprijzen op de termijnmarkt.

Enquête 
In de enquête zult u onder andere vragen moeten beantwoorden over hoeveel procent van uw proces kan functioneren zonder elektriciteit en of dit percentage verandert wanneer u tijdig over de onderbreking zou worden geïnformeerd. De belangrijkste vragen gaan echter over de waarde van de energievoorziening voor uw bedrijfs- of productieproces. U zult bijvoorbeeld worden gevraagd hoeveel procent van uw maandelijkse elektriciteitsfactuur vergoed moet worden om u te compenseren voor een onderbreking. Bedrijven kunnen tot 29 april deelnemen aan het onderzoek.  VEMW roept al haar leden op om deel te nemen aan deze belangrijke enquête. Mocht u vragen hebben over de enquête of hulp nodig hebben bij het invullen dan kunt u contact opnemen met Frits van der Velde.

Meer informatie kunt u hier vinden.

Bron: VEMW, 9 april 2018

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina