6 april 2018

Kabinet investeert 275 miljoen euro in waterkwaliteit

Minister wil dat Nederland ‘wereldkampioen waterkwaliteit’ wordt

Het kabinet investeert 275 miljoen euro in verbetering van de waterkwaliteit. Daarvan wordt 70 miljoen euro gebruikt voor bronmaatregelen ofwel voor het uit het water halen van medicijnresten en andere chemische stoffen. Voor onderzoek naar nieuwe chemische stoffen komt 10 miljoen euro vrij. Voorts wordt 16 miljoen besteed aan een kwelderproject om vertroebeling van het waddengebied tegen te gaan en komt er 75 miljoen euro beschikbaar voor een doorlaat in de Brouwersdam. Dat benadrukte minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat onlangs op de Waterschapsdag in Theater Diligentia in Den Haag.

Het voornemen om te investeren in waterkwaliteit maakte de minister begin maart bekend in een brief aan de Tweede Kamer. Om de doelen van Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) in 2027 te halen is volgens het Regeerakkoord voor deze kabinetsperiode een intensivering nodig van 275 miljoen euro. Het Regeerakkoord constateert dat de hoeveelheid microplastics, medicijnresten en (andere) hormoon verstorende stoffen in het drink- en oppervlaktewater de laatste jaren is toegenomen.

Minister Van Nieuwenhuizen toonde haar ambitie tijdens haar toespraak op de Waterschapsdag waar zij aangaf dat Nederland naast “wereldkampioen waterveiligheid” nu ook ‘wereldkampioen” op het gebied van waterkwaliteit moet worden. De minister stelde dat zij samen met de waterschappen een nieuwe bestuurlijke routekaart wil opstellen. Daarin moeten prioriteiten worden vastgesteld voor waterkwaliteit, klimaatadaptatie en cybersecurity. De nieuwe routekaart wordt gezien als de opvolger van het Bestuursakkoord Water uit 2011.

Bronnen: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Waterforum

VEMW, 6 april 2018

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina