6 april 2018

Uitfasering Groningengas vraagt forse investeringen

GTS-voorstel extra investeringsplannen voorgelegd aan gasmarkt

Om de vraag-aanbodbalans van laagcalorisch gas in evenwicht te houden is bijna driekwart miljard euro (±30-40%) aan investeringen in de landelijke gasvoorziening nodig met zo’n 40 mln euro/jaar aan operationele kosten. Kosten die – indien doelmatig - gesocialiseerd zullen worden over de netgebruikers. Dat blijkt uit het addendum Netwerk Ontwikkelingsplan (NOP) 2017 dat landelijk gasnetbeheerder GTS op 3 april heeft gepubliceerd. De investeringen zijn volgens GTS nodig om de ingrijpende reductie van de Groningen gaswinning op te vangen. VEMW zal deelnemen aan de consultatie en een inhoudelijke reactie geven op het consultatiedocument.

NOP
Een Netwerk Ontwikkelingsplan (NOP) beschrijft de ontwikkeling van vraag en aanbod van gas en de daaruit voortvloeiende gevolgen, met name de benodigde investeringen voor de gasinfrastructuur in een Europees marktgebied. De aggregatie van alle NOPpen in de Europese Unie leidt tot een zogenaamde ‘Ten Year Network Development Program (TYNDP), dat elke 2 jaar geactualiseerd moet worden door ENTSOG. In navolging van de zogenaamde Kwaliteits- en Capaciteitsdocumenten (KCD) heeft GTS voor het Nederlandse TTF-marktgebied in 2015 een eerste NOP (NOP2015) opgesteld, geactualiseerd in 2017 (NOP2017)  In een addendum op dit NOP2017 wordt de actualiteit van het kabinetsplan om de gasproductie uit het Groningenveld ingrijpend te reduceren vertaald naar de consequenties voor de Nederlandse gasmarkt en de gasvoorziening. Het addendum beschrijft de door GTS voorgestelde investeringen in het landelijk gastransport netwerk en de bijkomende operationele kosten.

Voorstel
Het NOP2017 was gebaseerd op de inzichten zoals die bekend waren in 2017. Op basis van het winningsplan voor Groningen (21,6 mrd m3/jaar [bcm]) heeft GTS toen geconcludeerd dat er – dankzij een optimalisatie van bestaande middelen - geen investeringen gedaan hoefden te worden in een nieuwe stikstoffabriek t.b.v. de conversie van hoogcalorisch naar laagcalorisch – Groningen – gas. De actualiteit van april 2018 is een andere: volgens het kabinetsplan moet het plafond voor de winning van Groningengas drastisch omlaag met een halvering in 4 jaar tijd (12 bcm in oktober 2022) en een stop in 2030. Om de vraag-aanbodbalans van laagcalorisch gas in evenwicht te houden is bijna driekwart miljard euro aan investeringen in de landelijke gasvoorziening nodig met zo’n 40 mln euro/jaar aan operationele kosten. De grootste kostenpost is een nieuwe stikstoffabriek in Zuidbroek (capaciteit: 7 bcm). De investeringskosten (capex) worden geschat op 500 mln euro (±30%), de operationele kosten (opex) op 30 mln/jaar. Daarnaast kost de ombouw van de aansluiting van de 8 grootste afnemers van G-gas (2,3 bcm) 55 mln euro (±40%) capex en 1 mln euro/jaar opex. De ombouw van de volgende 45 afnemers (1,1 bcm) vergt volgens het addendum 165 mln euro (±40%) capex en 2 mln euro/jaar opex. Voor de duidelijkheid: het gaat hierbij louter om kosten in het landelijk gastransportnetwerk, en niet om kosten in de gasinstallaties van de G-gasafnemers.

VEMW heeft dinsdag 10 april a.s. een spoedberaad belegd met haar leden die via een brief van de minister van EZK aangespoord zijn hun G-gasverbruik uit te faseren. GTS heeft een consultatiebijeenkomst belegd op 13 april. VEMW zal deelnemen aan de consultatie en een inhoudelijke reactie geven op het consultatiedocument.
Meer informatie kunt u hier  vinden.

Bron: VEMW, 6 april 2018

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina