23 maart 2018

Europees Parlement steunt wijziging gasregulering

Wijziging moet toegang, beheer en transparantie vergroten

Voor alle aardgastransmissieleidingen op Europees grondgebied moeten dezelfde regels gelden voor toegang, beheer en transparantie. Ook wanneer ze vanuit het buitenland de Europese Unie binnenkomen. Een ruime meerderheid van het Europees Parlement heeft een Pools voorstel daartoe goedgekeurd.  Het is nu aan de Europese Raad, Commissie en Parlement tot een definitieve wijziging van de regulering te komen.

Geopolitiek
Polen heeft het voorstel voor wijziging van de regels ingediend omdat het zich samen met een aantal andere landen in de regio zorgen maakt over de voorzieningszekerheid van aardgas. Wanneer de Nordstream II pijpleiding wordt aangelegd tussen Rusland en Duitsland via de Oostzee wordt de hele Oost-Europese regio met een aanbod van 2 maal 55 mrd m3 gebypassed, waar voorheen het Russische gasaanbod in belangrijke mate via Oekraïne de EU binnenkwam. Het Russisch gasaanbod via Nordstream I en II tezamen (110 mrd m3) vormt een substantieel deel van het jaarlijks aardgasverbruik van 420-440 mrd m3 in de Europese Unie wanneer Nordstream II eenmaal aangelegd is. Het Russische Gazprom heeft een stijgend aandeel in de Europese gasvoorziening dat inmiddels 33 procent bedraagt.

Voorstel
Het door het Europees Parlement goedgekeurde voorstel moet de Europese Unie en haar lidstaten meer grip geven op de toegang tot en het beheer van gastransmissieleidingen op Europees grondgebied. Transparantie is daarbij een essentiële voorwaarde. Ook als deze leidingen uit een ander land komen, zoals Rusland. Het Europees Parlement heeft gisteren ingestemd met een voorstel uit Polen, dat ervoor zorgt dat voor alle pijpleidingen binnen de EU dezelfde regels gelden. De inspanning lijkt vooral gericht op de door het Russische staatsbedrijf Gazprom nieuw aan te leggen Nord Stream 2, een 1200 km lange pijpleiding door de Oostzee tussen Rusland en Duitsland, met een geschatte investering van 10 mrd euro. Maar de regels gelden ook voor andere importleidingen, zoals uit Noorwegen, Algerije, Tunesië en Libië.

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “elke nieuw aanbod van aardgas kan een bijdrage zijn aan de liquiditeit van de gasmarkt, leidend tot doelmatiger prijzen en doelmatige investeringen in de infrastructuur. En daarmee de voorzieningszekerheid bevorderen. Kan, want voorwaarde is dat onder meer voldaan is aan de vereiste van transparantie, immers, zonder transparantie is er geen vertrouwen in de markt. Daarnaast moet er sprake zijn van een gelijk speelveld voor de partijen die actief zijn op de gasmarkt en moet iedereen die dat wenst toegang krijgen tot de infrastructuur en de markt onder redelijke voorwaarden. In die zin kan het voorstel dat door het Parlement is goedgekeurd een bijdrage gaan leveren om mogelijke uitwassen van geopolitieke ondermijning van de markt een halt toe te roepen en het gasverbruikersbelang te dienen. Het is aan de Europese Raad, Commissie en Parlement om tot een definitieve wijziging van de regulering te komen.”

Meer informatie kunt u hier vinden.

VEMW, 23 maart 2018
Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina.