13 maart 2018

ACM publiceert GTS Tarievenvoorstel 2019

Publicatiedatum vervroegd door invoering Europese regels

Landelijk gasnetbeheerder GTS heeft 1 maart jl. een tarievenvoorstel ingediend bij toezichthouder ACM voor de uitvoering van de wettelijke diensten die zij in 2019 gaat verrichten. De publicatiedatum is vervroegd door invoering van Europese regels. Uit het voorstel dat ACM op 7 maart heeft gepubliceerd, blijkt dat de tarieven gemiddeld met circa 2 procent stijgen t.o.v. van 2018. De ACM heeft het voorstel ter consultatie voorgelegd aan de belanghebbenden die actief zijn op de gasmarkt. Naar verwachting neemt de ACM in mei een besluit over de hoogte van de tarieven. VEMW zal het ontwerpbesluit bespreken met de achterban en een zienswijze voorbereiden. 

Tariefstijgingen
De gemiddelde tariefstijging van circa 2 procent voor 2019 volgt op een stijging van 4 procent in 2018. De belangrijkste reden hiervoor lijkt te liggen in een daling van de zogenaamde rekenvolumina: de transportcapaciteit in m3/uur/jaar die GTS verkoopt. Dat heeft te maken met enerzijds de afnemende invoeding en export van in Nederland geproduceerd aardgas, en anderzijds met het scherper boeken van capaciteit door erkend programmaverantwoordelijke partijen, de zogenaamde shippers. Het voorstel bevat bovendien minder correcties met een neerwaarts effect op de tarieven dan in 2018. De kosten die worden toegerekend aan een eenheid transport nemen dus toe, ondanks dat de som van doelmatige kosten die GTS in rekening mag brengen bij haar klanten, afneemt als gevolg van de uitkomsten van het Methodebesluit 2017-2021 en het x-factorbesluit 2019.

Publicatiedatum
Hoewel de tarieven voor 2018 nog pas eind november zijn gepubliceerd, ligt nu al het voorstel voor 2019 op tafel. Dat heeft te maken met de implementatie van de Europese netwerkcode voor harmonisatie van de tariefstructuren (NC-TAR). Die bepaalt dat de tarieven uiterlijk één maand voorafgaand aan de veiling van de jaarcapaciteit op grenscapaciteit (‘interconnectoren’) bekend moeten zijn. Deze jaarveiling vindt in 2018 plaats op 16 juli.

Representatieve organisaties waaronder VEMW kunnen tot en met 28 maart 2018 op het tarievenvoorstel reageren. VEMW zal het ontwerpbesluit bespreken met de achterban en een zienswijze voorbereiden. Bij die voorbereiding wordt de overeenkomst m.b.t. het Methodebesluit 2017-2021 meegenomen, alsmede het door VEMW bij ACM ingediende bezwaar tegen het Tarievenbesluit GTS 2018 en een ingediend handhavingsverzoek.

Meer informatie kunt u hier vinden.
VEMW, 13 maart 2018

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina.