7 maart 2018

VEMW stelt noodzaak Bestuursakkoord Waterkwaliteit ter discussie

Volgens Minister Van Nieuwenhuijzen komt er een Bestuursakkoord Waterkwaliteit waarin de aanpak van waterkwaliteitsproblemen integraal wordt samengebracht. VEMW vindt het onbegrijpelijk dat er één jaar na de inwerkingtreding van de Delta-aanpak waterkwaliteit en een half jaar na de lancering van de zogenaamde Structurele aanpak van opkomende stoffen alweer een nieuw waterkwaliteitsplan wordt gepresenteerd.

De minister geeft aan dat zij met het Bestuursakkoord een integrale aanpak wil. Dat is exact ook de insteek van de Delta-aanpak waterkwaliteit die ruim een jaar geleden door een groot aantal partijen waaronder VEMW is getekend. Met deze aanpak werken de partijen gezamenlijk aan de overkoepelende ambitie voor schoon water voor duurzaam gebruik. De aanpak is uitgewerkt in een groot aantal acties die nu in uitvoering zijn. In de zomer van 2017 kwam daar er nieuw waterkwaliteitsplan bij: de structurele aanpak van opkomende stoffen ofwel stoffen die niet (wettelijk) genormeerd zijn en waarvan de schadelijkheid nog niet is vastgesteld.

Roy Tummers, directeur Water van VEMW, vraagt zich af wat een Bestuursakkoord toevoegt aan de reeds lopende plannen: “De inkt van de handtekeningen onder de Delta-aanpak  is nog maar net opgedroogd of er wordt alweer een nieuw plan aangekondigd waar weer nieuwe handtekeningen onder moeten. Partijen rennen van het ene naar het andere plan en krijgen amper de gelegenheid om de plannen op fatsoenlijke wijze uit te voeren, laat staan te evalueren”. Tummers wijst ook op het feit dat de waterkwaliteit in Nederland sinds 1980 significant is verbeterd: “Natuurlijk zijn er problemen die we moeten aanpakken maar laten we vooral niet vergeten dat de Nederlandse wateren in decennia niet zo schoon zijn geweest. Met het woud aan plannen dat de minister lijkt voor te staan wekt zij de indruk dat we in Nederland kampen met ernstige waterkwaliteitsproblemen. Daarmee creëert zij een verkeerd beeld.

Bron: VEMW, 5 maart 2018


Tags: Afvalwater