1 maart 2018

Betrouwbaarheid energievoorziening blijft op hoog niveau

VEMW: roep om onafhankelijk, openbaar toegankelijk onderzoek

Burgers en bedrijven hebben in 2017 gemiddeld een onderbreking van 24 minuten gehad van de elektriciteitslevering als gevolg van een storing; iets korter dan het vijfjaarlijks gemiddelde. Gasstoringen duurden gemiddeld net iets meer dan 1 minuut. De gemiddelde duur van een stroomstoring bedroeg een kleine anderhalf uur, tegen 2,5 uur voor gas. Dit blijkt uit de jaarlijkse storingscijfers van Netbeheer Nederland. VEMW is verheugd  over het gemiddelde betrouwbaarheidsniveau, en blijft aandacht vragen voor het openbaar maken van onafhankelijke onderzoeken naar grote storingen vanwege de grote maatschappelijke gevolgen.

Belang energievoorziening
Hoe belangrijk stroom is voor het functioneren van de maatschappij bleek in 2017 nog maar eens  tijdens en na de grote stroomstoring in het hoogspanningsnet in Amsterdam op 17 januari  Hoewel de storing ’s nachts begon en aan het begin van de ochtend grotendeels verholpen was, bleek de regio diep en langdurig ontwricht. Met een ontregelde communicatie (gsm-masten), mobiliteit (weg, trein, metro en tram, luchtverkeer), veiligheid en zorg (overbelasting alarmnummer 112, ziekenhuizen op noodvoorziening) en de industrie. Een aantal bedrijven had de productie pas na enkele dagen weer op het normale niveau terug. 

Oorzaken storingen
Graafschade blijft de belangrijkste oorzaak van storingen. In het laagspanningsnet was 28 procent van de stroomstoringen het directe gevolg hiervan. Een sluimerende storing door eerdere werkzaamheden of graafschade, veroudering en slijtage zijn andere belangrijke oorzaken. Netbeheerders investeren jaarlijks ruim twee miljard euro in de kabels, leidingen en ICT van het energienet, bijvoorbeeld in sensoren om een storing snel op te sporen, en om het net geschikt te maken voor de energietransitie. 

Openbaar onderzoek
Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “stroomstoringen zijn weliswaar een ‘fact of life’, maar de grote storing in Amsterdam in 2017 en in De Ronde Venen en het Mediapark in Hilversum in 2016 laten zien dat in het voorkomende geval van een storing de gevolgen groot kunnen zijn. Een hoge betrouwbaarheidsnorm, gecombineerd met een duidelijke prikkel om de betrouwbaarheid op een hoog niveau te handhaven, is belangrijk. Daarnaast is het van groot belang dat na een grote storing een onafhankelijk onderzoek plaatsvindt, waarvan de resultaten openbaar gemaakt worden. Minister Wiebes van EZK heeft tijdens de behandeling van de Wet Voortgang Energietransitie in januari 2018 toezeggingen gedaan om de Tweede Kamer te informeren over het transparant en openbaar maken van onderzoeken naar grote storingen.”

Zakelijke energiegebruikers die langer dan een uur zonder stroom zijn komen te zitten hebben recht op compensatie, ook indien zij niet rechtstreeks zijn aangesloten op het netwerk van TenneT. Op de website van VEMW  kunnen leden een schema vinden waarmee u kunt nagaan op hoeveel compensatie u kunt rekenen. Actuele informatie over eventuele storingen is te vinden op www.gasenstroomstoringen.nl. Klanten kunnen een gas- of stroomstoring bij de netbeheerder melden via 0800-9009.

Meer informatie kunt u hier vinden.

VEMW, 1 maart 2018
Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina