5 februari 2018

Procesmonitoring biedt interessante mogelijkheden

Gerichte aanpak en gedegen plan essentieel

Het nauwkeurig monitoren van energiestromen in industriële productieprocessen biedt interessante optimalisatiemogelijkheden, zoals van lokale netwerk- en transportkosten. Dat vereist wel een gerichte aanpak en een gedegen plan: hoe meer en nauwkeuriger gemeten wordt, hoe beter de stuurmogelijkheden worden maar ook des te complexer het wordt. Dat blijkt uit de casus die BASF Antwerpen samen met Energy21 vrijdag jl. presenteerde tijdens de VEMW Energielunch in Woerden.

Procesoptimalisatie
Op grote industriële sites waar sprake is van een gesloten distributiesysteem, directe lijn of een industriële cluster, is het optimaliseren van energiestromen een uitdaging. Het digitaliseren van de processen, liefst gekoppeld aan datamanagementsystemen zoals SAP, biedt nieuwe kansen tot optimalisaties en kostenbesparingen. Het leidt tot een nauwkeuriger planning die vaak dichter bij de uiteindelijke realisatie van het grondstoffen- en commodity-gebruik zal blijken te liggen. Intensief monitoren loont! Toch gaat dat in de praktijk niet altijd op, maar duidelijk is wel dat transparantie leidt tot stabilisering van de procesvoering en een optimalere sturing, van ‘push’ naar ‘pull’. Dat is ook in het belang van het kunnen voldoen aan vereisten rondom wet- en regelgeving en het creëren van nieuwe strategische opties. Keerzijde is dat door een vergroting van de diepgang de complexiteit toeneemt, met meer vragen en afhankelijkheden, en een toenemende verleiding om op specifieke details in te zoomen. Daarom is het vooraf opstellen van een gerichte aanpak (‘begin klein en bouw dat verder uit’), én een systematische inbedding ervan in de organisatie, van essentieel belang.

Verzilveren
De discussie tussen de inleiders van BASF Antwerpen, projectuitvoerder Energy21 en de aanwezige leden van VEMW maakte duidelijk dat er nog een groot potentieel is om te komen tot uitkomsten die zakelijke mogelijkheden biedt om het energieportfolio te optimaliseren en daadwerkelijk te verzilveren, bijvoorbeeld door de inname van betere posities op korte termijnmarkten zoals de onbalansmarkt. Reden voor VEMW om in de jaarlijkse Benchmark Inkoop Energie vragen te stellen over het gebruik van de korte termijnmarkten, zoals de onbalansmarkt. Een extra reden voor leden van VEMW om binnenkort weer deel te nemen! 

VEMW, 5 februari 2018

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina