31 januari 2018

Tweede Kamer stemt in met gewijzigd wetsvoorstel VET

Doorbraak inzake transparantie en enkelvoudige storingsreserve

De Tweede Kamer heeft met een ruime meerderheid ingestemd voor het wetvoorstel Voortgang energietransitie (VET). Enkel de PVV en FvD stemden tegen. Het wetsvoorstel is via een Nota van Wijziging en amendementen aangepast met een alternatief voor de regeling omtrent de enkelvoudige storingsreserve (N-1), een regeling voor transparant financieel beleid bij netbeheerders, en het schrappen van de gasaansluitplicht voor nieuwbouw. VEMW is zeer verheugd dat de Wet VET inclusief de aangepaste regels is aangenomen.

Transparant financieel beleid netbeheerder
Het wetsvoorstel regelt een aantal onderwerpen zoals de introductie van investeringsplannen en een heldere taakafbakening van netbeheerders en netwerkbedrijven. Een heldere en doeltreffende taakafbakening is essentieel voor een betaalbare energievoorziening. Transparantie over financiële stromen is daarvoor onontbeerlijk. Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “ de transitie opgave en de enorme kosten die daarmee gemoeid zijn, leggen een nog groter belang bij de borging van transparantie over de financiële stromen binnen de netbeheer organisatie. We zijn zeer verheugd dat de Kamer met een overgrote meerderheid voor het door Agnes Mulder (CDA) en Rob Jetten (D66) ingediende amendement heeft gestemd. Opvallend is dat alleen PvdA, GroenLinks, PVV en FvD tegen een transparante verslaglegging van publieke gelden stemden. De regels voor de afzonderlijke boekhouding van netbeheerders worden door dit amendement verduidelijkt en krijgen een harde invoeringsdatum mee. Netbeheerders zullen in detail (kosten, opbrengsten en volumes) moeten gaan rapporteren over hun verschillende wettelijke taken. Hierdoor wordt de financiële transparantie over de geldstromen bij de netbeheerder maar ook binnen het netwerkbedrijf flink vergroot.”

Enkelvoudige storingsreserve
Via Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) zullen generieke afwijkingen (uitvalsituaties) worden vastgesteld waarover de toezichthouder ACM advies moet geven. Daarnaast wordt het mogelijk dat er voor specifieke onderdelen van het net een ontheffing van de zware vereisten wordt verleend. Grünfeld vervolgt: “met de aanpassing wordt de hoge mate van betrouwbaarheid van het net geborgd en worden onnodig hoge kosten voorkomen. De minister zegde daarnaast toe het Parlement via een voorhang te betrekken bij de totstandkoming van de AMVB met uitvalsituaties en spelregels voor de ACM bij het verlenen van ontheffingen. Met deze laatste toezegging zijn we zeer verheugd omdat vrijstellingen en ontheffingen van het N-1 vereiste grote maatschappelijke impact hebben, zowel wat betreft kosten (investeringen in het net) als de consequenties van uitval van het landelijk hoogspanningsnet (directe en indirecte schade).”

VEMW, 31 januari 2018

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina