4 januari 2018

Watertarieven 2018 in beeld

Significante daling drinkwatertarieven; prijzen voor afvalwaterzuivering laten wisselend beeld zien

Afvalwaterzuivering: gemiddeld tarief blijft nagenoeg gelijk, tariefstijging bij drie waterschappen groter dan inflatie
Bedrijven die hun afvalwater door het waterschap laten zuiveren betalen daarvoor in 2018 gemiddeld hetzelfde als in 2017. Het gemiddelde tarief bedraagt in 2018 €56,80 per ve (tegen €56, 84 in 2017). Net als eerdere jaren zijn er verschillen tussen de 21 waterschappen. Elf waterschappen hanteren dit jaar een hoger tarief dan in 2017. Grootste stijger is Waterschap Rijn en IJssel met een stijging van 3,01%. In drie van de elf gevallen is de stijging van het tarief groter dan de inflatie (1,4% volgens het CBS). Dat is opvallend omdat er in 2012 een motie in de Tweede Kamer is aangenomen die erop neerkomt dat de waterschapsbelastingen zich slechts in lijn met de inflatie mogen ontwikkelen. Het aantal waterschappen dat een lager tarief hanteert is gelijk aan zes. Opvallend is de ontwikkeling van het tarief van Hoogheemraadschap Noorderkwartier: dit daalt met bijna 6%. De overige (vier) waterschappen houden het tarief gelijk.

Drinkwater: daling tarieven bij acht van de tien waterbedrijven, PWN echter duurder
Maar liefst acht van de tien Nederlandse drinkwaterbedrijven verlagen het tarief in 2018. Het gemiddelde (integrale) tarief dat drinkwaterbedrijven aan grootgebruikers in rekening brengen voor een kubieke meter drinkwater (€0,83) is ruim 8% lager dan het gemiddelde tarief in 2017. Grootgebruikers die 100.000 kubieke meter drinkwater afnemen van Vitens, het grootste waterbedrijf van Nederland, gaan in 2018 bijna 9% minder betalen dan afgelopen jaar. Ook bedrijven als Evides Waterbedrijf, Brabant Water en Waternet hanteren (fors) lagere tarieven. Opvallend is dat PWN (Noord-Holland), in 2017 al de duurste drinkwaterleverancier, in 2018 een aanzienlijk hoger tarief hanteert. Grootgebruikers gaan bij PWN tot ruim 7% meer betalen voor drinkwater. De daling van het tarief van de bedrijven is een gevolg van een efficiëntere bedrijfsvoering maar hangt vermoedelijk ook samen met aanpassingen die drinkwaterbedrijven onder druk van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) in hun kostprijsmodel hebben doorgevoerd.

Grondwater: tarieven blijven gelijk
Bedrijven die meer dan 150.000 m³ grondwater onttrekken, betalen daarvoor een heffing aan de provincie. Het tarief van deze provinciale grondwaterheffing blijft in 2018 in alle provincies gelijk aan het tarief dat in 2017 werd gehanteerd. In 2017 was er nog sprake van een stijging in de provincies Limburg en Friesland.

Bron: VEMW, 4 januari 2018