15 december 2017

PPA’s vergroten realisatiekans duurzame projecten

Sleutel voor doelmatige investeringen bij zakelijke energiegebruiker

Power Purchase Agreements (PPA’s) bieden een mogelijkheid voor zakelijk elektriciteit eindgebruikers om additionele, hernieuwbare elektriciteit in te kopen tegen aantrekkelijke en duidelijke voorwaarden voor een lange termijn. Het is een relatief onbekend terrein en het aangaan van een PPA vergt een forse investering in de kennis van de processen om een dergelijk contract te realiseren. Dat bleek tijdens de VEMW Energielunch over PPA’s, waarbij zowel de aanbieders van dit soort overeenkomsten als eindgebruikers hun visie gaven. VEMW ziet een sleutelrol voor zakelijke energiegebruikers in doelmatige investeringen in een duurzame energieopwekking.

Leveringscontract
Sommige grote energiegebruikers laten de traditionele inkoop van elektriciteit los en kiezen voor het direct inkopen van elektriciteit bij een specifiek wind- of zonne-energiepark. Dat gebeurt door het afsluiten van een PPA, een leveringscontract met een elektriciteitsproducent zonder tussenkomst van een energieleverancier. Grote verbruikers, zoals AkzoNobel, Google, DSM, Philips, nemen, zelf het initiatief nemen bij het inkopen van hernieuwbare energie.

Eindgebruikers
Voor eindgebruikers, zoals DSM is het van belang dat de investeringen in wind en zon-PV niet op hun balans drukken, maar dat ze wel een directe toegang tot duurzame energie langdurig kunnen zekerstellen tegen concurrerende prijzen en voorwaarden. Zo moet er een goede matching zijn van risicoprofielen en enige prijsbescherming zowel tegen hoge als lage elektriciteitsprijzen. Door in een consortium van eindverbruikers te stappen wordt een volume gecreëerd dat eerder interessant kan zijn voor initiatiefnemers en de investeerders in een windpark op zon-PV project. Anderzijds vraagt dat ook de nodige afstemming en coördinatie tussen partijen en hun belangen. Het helpt daarbij als op zijn minst de strategie, doelen en cultuur van de deelnemers op één lijn liggen.

Spelregels
De realisatie van dit soort energieprojecten blijkt om specifieke kennis van de spelregels te vragen van de energiemarkt én van financieringsvoorwaarden en –vereisten, zo werd duidelijk uit de presentaties van Green Trust en Wind4ind over de processen die bij het realiseren van een PPA horen en de stappen die dan doorlopen moeten worden. Bij een PPA wordt een overeenkomst gesloten voor volledige en exclusieve (ver)koop van hernieuwbare energie én de garanties van oorsprong (GvO certificaten). De doorlooptijd van de overeenkomst is typisch 10-20 jaar. De crux ligt in het creëren van randvoorwaarden die duurzame projecten voor de opwek van elektriciteit uit onder meer wind en zon ‘bankable’ maken en daarmee een bestaande kloof tussen een voornemen en de realisatie van duurzaamheidsprojecten kunnen overbruggen. Naast de PPA moeten overigens ook afspraken vastgelegd worden met de banken, de andere partijen in het consortium en de levering en programmaverantwoordelijkheid.

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “de gerealiseerde PPA’s laten zien dat het interessant kan zijn om dit soort overeenkomsten aan te gaan om de energieportfolio te vergoenen. Het biedt voordelen, zekerheid en duidelijkheid. Wij voorzien daarom in de toekomst een sleutelrol voor zakelijke energiegebruikers bij het doelmatig investeren in duurzame energieopwekking.” 

Meer informatie kunt u hier vinden.

VEMW, 17 november 2017

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina