11 december 2017

Minister Wiebes stelt besluit stikstoffabriek uit

Besluit afhankelijk van onderzoek naar veiligheid gaswinning

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) stelt een besluit over investeringen (500 mln euro) in een stikstoffabriek om de aardgas kwaliteitsconversie capaciteit uit te breiden, uit. Het kabinet heeft uitgesproken dat de veiligheid van burgers en bedrijven voorop staat en dat zij daarom de vraag naar Gronings gas wil verminderen. De minister wil de resultaten van een onderzoek naar een aantal scenario’s voor de toekomst van de aardgaswinning in Groningen afwachten en is voornemens in het voorjaar van 2018 een definitief besluit te nemen over  de realisatie van een stikstoffabriek. VEMW vindt dit een verstandig besluit gelet op de veiligheid, leveringszekerheid en doelmatigheid van de investeringen.

Kwaliteitsconversie
Laagcalorisch gas, gas van Groningenkwaliteit, wordt gebruikt door zowel huishoudens, industrie, glastuinbouw als elektriciteitscentrales. Hoogcalorisch gas (import en een aantal kleine velden in Nederland) wordt alleen gebruikt door de industrie en elektriciteitscentrales. Landelijk netbeheerder GTS heeft verschillende middelen ter beschikking om voldoende gas van de juiste kwaliteit bij deze groepen van gasgebruikers af te leveren. Door menging van gasstromen en ‘verdunning’ van hoogcalorisch gas met stikstof in een stikstoffabriek wordt gas van Groningenkwaliteit gemaakt om in de vraag naar die kwaliteit gas te kunnen voldoen, ook in pieksituaties.

Investeringsbeslissing
Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “de noodzaak van een nieuwe stikstoffabriek, met 500 mln euro aan investeringskosten én hoge operationele kosten, hangt in belangrijke mate af van het plafond voor de winning van Groningengas, gas met een laagcalorische kwaliteit. De minister geeft in zijn brief aan de Tweede Kamer aan dat de investeringsbeslissing die hij moet nemen niet losgezien kan worden van de veiligheid en de leveringszekerheid. Het is verstandig een definitief besluit pas te nemen wanneer alle relevante aspecten, inclusief veiligheid, leveringszekerheid en doelmatigheid in beeld zijn gebracht, en dat is kennelijk voorzien voor komend voorjaar.”

VEMW, 11 december 2017

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina