6 december 2017

Brabantse waterschappen speuren naar GenX-bron

Custom Powders ontkent de boosdoener te zijn

Het is nog steeds niet bekend waar de GenX-stof die in oktober in het rioolwater in Eindhoven en Aarle-Rixtel werd aangetroffen vandaan komt. De Brabantse waterschappen De Dommel en Aa en Maas proberen de bron te achterhalen maar zijn daar nog niet in geslaagd. Tot voor kort was alleen bekend dat het bedrijf Chemours in Dordrecht de stof loost. De stof GenX is mogelijk gevaarlijk voor de volksgezondheid.

De waarden die zijn gemeten bij de RWZI’s in Eindhoven en in Aarle-Rixtel zitten onder de voorlopige richtwaarde van 150 nanogram per liter, die het RIVM heeft vastgesteld voor drinkwater.  Aanvankelijk werd gedacht dat de stof werd geloosd door het Helmondse bedrijf Custom Powders maar dit bedrijf ontkent dat het GenX op het oppervlaktewater heeft geloosd. Het bedrijf droogt teflon waarin ook GenX zit maar van het water dat bij het droogproces vrijkomt of wordt gebruikt, eindigt volgens het bedrijf niets in het riool. Het wordt opgevangen en afgevoerd.

De waterschappen zoeken samen met Rijkswaterstaat uit waar de stof vandaan komt. Ook het onderzoek naar het bedrijf Custom Powders is nog niet volledig afgerond. De waterschappen blijven meten om zo locaties uit te sluiten én om meer zicht te krijgen op waar de stromen vandaan komen. Dit lijkt niet eenvoudig aangezien de zuivering in Eindhoven qua grootte de vierde zuivering van Nederland is. Begin volgend jaar verwachten de waterschappen er meer duidelijkheid over te kunnen geven.

Voor GenX-stoffen in drinkwater is een richtwaarde opgesteld. Dat geldt niet voor oppervlaktewater. Momenteel wordt bekeken of er voldoende onderzoeksgegevens zijn om ook voor oppervlaktewater een GenX-richtwaarde te bepalen.

Bron: Waterforum

Tags: Afvalwater