5 december 2017

Nationaal Klimaatakkoord: alle hens aan dek!

Ongekende opgave vereist constructieve bijdragen

Een high level bijeenkomst over energiezaken. Onder die vlag opende minister Wiebes (EZK) gisteren in Den Haag met zo’n 200 stakeholders het proces om te komen tot een invulling van het Nationaal Klimaat- en Energieakkoord. VEMW zal een bijdrage leveren om de ongekende klimaatopgave te realiseren en rekent op een constructief proces dat zich er op richt om concrete veranderingen mogelijk te maken.

Klimaat- en Energieakkoord
In oktober is het kabinet Rutte III aangetreden met een regeerakkoord onder de titel ‘vertrouwen in de toekomst’. Daarin is de doelstelling opgenomen om in 2030 tot 49 procent emissiereductie te komen t.o.v. 1990. De industrie krijgt een doelstelling om in 2030 zo’n 22 Mton CO2-emissiereductie te realiseren. Het Klimaat- en Energieakkoord moet leiden tot breed gedragen afspraken die een nadere invulling geven aan de 2030 doelstellingen. Minister Wiebes (EZK) geeft aan dat het VN Parijsakkoord-plus een basis is, die moet leiden tot een kostenefficiënte transitie en nieuwe activiteiten met impulsen voor de economie (werkgelegenheid, export). Met een sectorale aanpak langs de lijnen van de transitiepaden. Een hele uitdagende opgave, waarvoor het ministerie de kaders stelt. Het akkoord moet in 2018 zijn beslag krijgen.

Constructieve aanpak
Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “wij pakken de handschoen graag op voor de ongekend grote en complexe opgave die de klimaatdoelstellingen stellen. Wij rekenen er op dat het proces onder strakke regie en voortvarend opgepakt zal worden en het overleg constructief gevoerd zal worden vanuit mogelijkheden. Leidend moet zijn wat er kan in plaats van wat er niet kan of mag. Daarbij moet ook duidelijk worden wat er nodig is om dat voor elkaar te krijgen.”

VEMW, 5 december 2017

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina