29 november 2017

Europees Parlement stuurt aan op ambitieuze 2030 klimaatdoelen

Doel 40 procent energiebesparing en 35 procent hernieuwbaar

Geen reductie van het energiegebruik met 30 maar 40 procent als bindend doel en geen aandeel hernieuwbare energie van minimaal 27 maar 35 procent in 2030. Daarmee heeft het Industriecomité (ITRE) van het Europees Parlement gisteren ingestemd. In januari stemt het Europees Parlement plenair over de resolutie s van ITRE, waarna de lidstaten via de Europese Raad een positie zullen innemen en een definitief besluit genomen kan worden. VEMW is voorstander van één leidend klimaatdoel, en dat is CO2-reductie.

Klimaatdoelen
Iedere lidstaat van de Europese Unie stelt doelen voor de emissiereductie, energiebesparing en de inzet van hernieuwbare energie. Volgens de eerste ITRE resolutie moeten de lidstaten geaggregeerd een energiebesparing over de hele voorzieningsketen (opwekking, transport, distributie en eindgebruik) realiseren van 40 procent in 2030. Een bindend doel van 40 procent energiebesparing betekent een maximale Europese primaire energie inzet van 1132 mln ton olie-equivalenten (Mtoe), en 849 Mtoe finaal energiegebruik.

Daarnaast moet volgens een tweede resolutie in 2030 een minimum van 35 procent van alle energiegebruik in de EU hernieuwbaar zijn opgewekt. Voor de transportsector moet minimaal 12 procent van de energieconsumptie in iedere lidstaat  zijn opgewekt. De resoluties waarmee de ITRE commissie heeft ingestemd zijn in lijn met de Milieucommissie van het Europees Parlement, maar ambitieuzer dan de voorstellen van de Europese Commissie. De ‘winterpakket’ herziening van de  ‘Energy Efficiency Directive’ gaat uit van 30 procent energiebesparing en de ‘Renewable Energy Directive’ van 27 procent hernieuwbaar.

Beleid
Het is aan de lidstaat om besluiten te nemen over - financiële – instrumenten en te zorgen voor een stabiele en voorspelbare energietransitie. Voor de energiegebruikers en de investeerders. Hierbij moet onder meer worden gedacht aan financiële ondersteuning, en het wegnemen van barrières om te komen tot de realisatie van energiebesparing en hernieuwbare energie.

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “VEMW pleit voor één leidend klimaatdoel, en dat is CO2-reductie. Het Kabinet Rutte-III zet voor Nederland in op een emissiereductie van 49 procent in 2030. Uit oogpunt van doelmatigheid is het verstandig om keuzes te kunnen blijven maken hoe dat doel te bereiken: door energiebesparing, de inzet van hernieuwbare energie zoals zon, wind, water en biomassa, en waar nodig de inzet van CCS en CCU: afvang, transport, opslag en gebruik van koolstof. Door zo doelmatig mogelijk te opereren kan elke euro die besteed wordt aan maatregelen  een zo groot mogelijke bijdrage leveren aan de emissiereductie en daarmee de klimaatproblematiek. Het opleggen van bindende subdoelen aan lidstaten verdraagt zich daar slecht mee.”

VEMW, 29 november 2017

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina